Pani Jolanta Kowalczyk

pracowała w szkole w Cegłowie od 1968r. do 31 grudnia 2000r. Wróciła do pracy po pięcioletniej przerwie i ostatecznie zakończyła ją 31 grudnia 2008r.

Chcąc przybliżyć Jej osobę jako nauczyciela, zacytujemy fragment oceny pracy dokonany przez dyrektora Jana Brodę:

Nauczycielka, Jolanta Kowalczyk, szczególnie wyróżniała się w pracy. Pełniła funkcję doradcy metodycznego, samodzielnie opracowała i wydała dwa zbiory materiałów muzycznych. Była autorką kilku artykułów o tematyce muzycznej oraz referatu wygłoszonego na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Olsztynie. Opracowywała i upowszechniała wśród nauczycieli rozkłady materiału, konspekty zajęć oraz prowadziła lekcje pokazowe. Jej praca zyskała szczególne uznanie nauczycieli muzyki z całego województwa.”

Pani Jolu, żegnają Panią Koleżanki i Koledzy

z Zespołu Szkolnego w Cegłowie.

Kategorie: Aktualności

Skip to content