Terapię logopedyczną prowadzi

 • mgr Lidia Uchman
 • mgr Katarzyna Wojciechowska

Zadania logopedy

 • Rozpoznaje potrzeby dzieci
  • We wrześniu logopeda przeprowadza przesiewowe badania, które służą wykrywaniu zaburzeń rozwoju mowy i wczesnej profilaktyce zaburzeń mowy. Przesiewowe badanie logopedyczne przeprowadzane jest w formie zabawy. Spontaniczna wypowiedź dziecka pozwala ocenić stan artykulacji głosek oraz zdolność wypowiadania się. Badaniu podlega również budowa i sprawność aparatu artykulacyjnego: warg, języka, żuchwy oraz ocena czynności fizjologicznych tj. oddychanie, gryzienie, żucie jak również połykanie.
  • Po przeprowadzeniu badań przesiewowych logopeda przekazuje rodzicom terminy oraz godziny spotkań z uczniami.
 • Organizuje pomoc logopedyczną
 • Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową
 • Podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji
 • Wspiera działania wychowawczw oraz profilaktyczne nauczycieli
 • Prowadzi zeszyty do zajęć logopedycznych z zaleceniami do pracy w domu
Skip to content