Logopeda

mgr Katarzyna Wojciechowska

dr Małgorzata Jasińska 

Zakres działań logopedy:

  • We wrześniu logopeda przeprowadza przesiewowe badania, które służą wykrywaniu zaburzeń rozwoju mowy i wczesnej profilaktyce zaburzeń mowy.
  • Przesiewowe badanie logopedyczne przeprowadzane jest w formie zabawy. Spontaniczna wypowiedź dziecka pozwala ocenić stan artykulacji głosek oraz zdolność wypowiadania się. Badaniu podlega również budowa i sprawność aparatu artykulacyjnego: warg, języka, żuchwy oraz ocena czynności fizjologicznych tj. oddychanie, gryzienie, żucie jak również połykanie.
  • Po przeprowadzeniu badań przesiewowych logopeda przekaże rodzicom terminy oraz godziny spotkań z uczniami w zeszycie do korespondencji .

Do zadań logopedy należy także :

  • Organizowanie pomocy logopedycznej
  • Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej
  • Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji
    Wspieranie działań wychowawczych oraz profilaktycznych nauczycieli
    Prowadzenie zeszytów do zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalania w domu

Aby kontynuować oglądanie strony, musisz zaakceptować pliki cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close