Pedagog

mgr Alicja Szczęśniak

mgr Aneta Duda

mgr Małgorzata Rybak 

 • Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno – wychowawczej prowadzonej w szkole w zakresie zajęć specjalistycznych
 • Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie
 • Pedagog wspiera ucznia i jego rodzinę

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

 • Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
 • Wspieranie dziecka i rodzica

Pedagog w naszej szkole prowadzi dla uczniów:

 • terapię pedagogiczną indywidualną i w grupach,
 • rewalidację indywidualną,
 • socjoterapię
 • zajęcia terapeutyczne.

Aby kontynuować oglądanie strony, musisz zaakceptować pliki cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close