Porad psychologicznych udziela

  • mgr Anna Adamiec-Czmoch

Zadania psychologa

Psycholog szkolny jest osobą biorącą aktywny udział w życiu szkoły. W szczególności do jego zadań należy:

  • spotykanie się z pojedynczymi uczniami wymagającymi wsparcia,
  • prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych mających na celu rozwój umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami, asertywności, integracji, kreatywności, a także wielu innych umiejętności społecznych będących narzędziem do radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
  • podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
  • uczestnictwo w działaniach wychowawczo-profilaktycznych na terenie szkoły,
  • pomaganie w trudnych sytuacjach i udzielanie wsparcia uczniowi, rodzicom i nauczycielom.
Skip to content