Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Monika Milewska-Urbanek– Przewodnicząca Rady Rodziców 
Konrad Floriańczyk – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców
Monika Wójcik-Bąbiak – Sekretarz Rady Rodziców
Miłosława Kaska – Skarbnik Rady Rodziców


Przedstawiciele z poszczególnych grup/klas

KLASA IMIĘ I NAZWISKO
gr. 3 – latki przedszkole Mariusz Sęktas
gr. 4 – latki przedszkole Monika Wójcik-Bąbiak
gr. 5 – latki przedszkole Paulina Sikorska
“O”a Marlena Urbańska
„0” b Sylwia Dworzyńska
kl. I a Karolina Wysmyk-Karbowiecka
kl. I b Mirosława Kaska
kl. II a Monika Trojanowska
kl. II b Izabela Wójcik
kl. III a Aniela Szewczyk
kl. III b Iryna Koseska
kl. IV a Dorota Wójcik
kl. IV b Sylwia Gruba
kl. IV c Joanna Maciejewska
kl. V a Konrad Floriańczyk
kl. V b Krzysztof Kaska
kl. VI a Monika Milewska-Urbanek
kl. VII a Wioletta Młynarska
kl. VII b Iwona Serwatko
kl. VII c Karolina Mazowiecka
kl. VIII a Aneta Jakubowska
kl. VIII b Edyta Pachnik
kl. VIII c Aneta Bajszczak

Numer konta bankowego

Wpłaty na Radę Rodziców Zespołu Szkolnego w Cegłowie prosimy kierować na konto

49 9227 0004 0000 5757 2000 0010


Kontakt do Rady Rodziców

Zachęcamy do kontaktowania się z Radą Rodziców. Poniżej zamieszczamy adres e-mail:

radarodzicow.zsceglow@gmail.com

Skip to content