Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Monika Milewska-Urbanek– Przewodnicząca Rady Rodziców 
Konrad Floriańczyk – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców
Monika Wójcik-Bąbiak – Sekretarz Rady Rodziców
Izabela Wójcik – Skarbnik Rady Rodziców


Przedstawiciele z poszczególnych grup/klas

KLASA IMIĘ I NAZWISKO
gr. 3 – latki przedszkole Izabela Wójcik
gr. 3a – latki przedszkole Magdalena Przybińska
gr. 4 – latki przedszkole Mariusz Sęktas
gr. 5 – latki przedszkole Monika Wójcik – Bąbiak
„0” a Paulina Sikorska
„0” b Iwona Romak
kl. I a Adam Jaskot
kl. I b Sylwia Dworzyńska
kl. II a Karolina Wysmyk-Karbowiecka
kl. II b Miłosława Kaska
kl. III a Monika Trojanowska
kl. III b Izabela Wójcik
kl. IV a Wioletta Bajszczak
kl. IV b Iryna Koseska
kl. V a Iwona Malesa
kl. V b Sylwia Madziar
kl. V c Joanna Maciejewska
kl. VI a Konrad Floriańczyk
kl. VI b Krzysztof Kaska
kl. VII a Monika Milewska-Urbanek
kl. VIII a Wioletta Młynarska
kl. VIII b Iwona Serwatko
kl. VIII c Beata Mroczek

Numer konta bankowego

Wpłaty na Radę Rodziców Zespołu Szkolnego w Cegłowie prosimy kierować na konto

49 9227 0004 0000 5757 2000 0010


Kontakt do Rady Rodziców

Zachęcamy do kontaktowania się z Radą Rodziców. Poniżej zamieszczamy adres e-mail:

radarodzicow.zsceglow@gmail.com

Skip to content