Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Konrad Floriańczyk – Przewodniczący Rady Rodziców 
Monika Milewska-Urbanek – Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców
Monika Wójcik-Bąbiak – Sekretarz Rady Rodziców
Iwona Romak – Skarbnik Rady Rodziców


Przedstawiciele z poszczególnych grup/klas

KLASA IMIĘ I NAZWISKO
gr. 3 – latki przedszkole Dorota Kozicka
gr. 4 – latki przedszkole Magdalena Przybińska
gr. 4a – latki przedszkole Izabela Wójcik
gr. 5 – latki przedszkole Mariusz Sęktas
„0” a Monika Wójcik-Bąbiak
„0” b Aneta Kaczorek
kl. I a Iwona Romak
kl. I b Paulina Tkacz
kl. II a Marcin Kaczorek
kl. II b Sylwia Dworzyńska
kl. III a Magdalena Kaczorek
kl. III b Miłosława Kaska
kl. IV a Wioletta Rogowska
kl. IV b Izabela Wójcik
kl. V a Wioletta Bajszczak
kl. V b Iryna Koseska
kl. VI a Ewelina Grzegrzułka
kl. VI b Małgorzata Milewska
kl. VI c Joanna Maciejewska
kl. VII a Konrad Floriańczyk
kl. VII b Krzysztof Kaska
kl. VIII a Monika Milewska-Urbanek

Numer konta bankowego

Wpłaty na Radę Rodziców Zespołu Szkolnego w Cegłowie prosimy kierować na konto

49 9227 0004 0000 5757 2000 0010


Kontakt do Rady Rodziców

Zachęcamy do kontaktowania się z Radą Rodziców. Poniżej zamieszczamy adres e-mail:

radarodzicow.zsceglow@gmail.com

Skip to content