Czytanie w bibliotece

Cykliczne spotkania dla dzieci z oddziałów 0 oraz przebywających w świetlicy. W ramach zajęć czytane są różnorodne teksty związane z tygodniowym tematem z rozkładu materiału i planu pracy. Poza kontaktem z książkami dzieci biorą udział w zabawach, które aktywizują je w sferze zapamiętywania, spostrzegawczości,  słuchania, czytania oraz koordynacji ruchowej.

Słucham, myślę, czuję

Spotkania z mądrymi bajkami, w których autorzy podjęli tematykę uczuć i wartości.  Celem spotkań opartych na słuchaniu czytanego tekstu, wzbogaconego dodatkowymi zadaniami, jest kształtowanie u dzieci rozumienia i naśladowania pozytywnych zachowań.

W Polskę idziemy…

Książkowe spotkania z regionami Polski jako uzupełnienie innowacji świetlicowej. W ramach zajęć zapoznanie z legendami i baśniami, a także łamigłówki usprawniające myślenie i umiejętności  oraz wzbogacające wiedzę o poszczególnych częściach kraju.

Biblioteczny kalendarz

Codzienne wystawki książek związane z tradycyjnymi uroczystościami kalendarzowymi oraz nietypowymi świętami i „dniami”.

Język polski nie jest mi obcy

Comiesięczne quizy i inne łamigłówki zamieszczane w kursie Biblioteka na Moodle. Pytania i zadania ukierunkowane na ortografię, poprawność językową, wzbogacanie słownictwa, mają na celu przybliżenie naszego języka ojczystego.

Prezentacje z opracowaniami pisemnych form wypowiedzi w kursie Biblioteka na Moodle. W poprzednim roku szkolnym opublikowane zostały Opowiadanie i Rozprawka. W bieżącym roku dołączone będą Charakterystyka, Ogłoszenie i Zaproszenie.

Kategorie: Aktualności

Skip to content