ZMYSŁY ZEROWIAKÓW!!

Ola Pernach    7 września 2017

Dziś dzieci z grupy “0b” miały okazję doskonalić umiejętności spotrzegania świata za pomocą zmysłów: smaku, węchu, słuchu i dotyku. Zerowiaki z wielką radością na nowo odkrywały swoje zmysły poprzez doświadczenia i zabawy.

ķ