Zdrowe przysmaki jesieni – owoce i warzywa

Aneta Zadunajska    19 października 2016

Dzieci z grup Oa i Ob są w trakcie realizacji projektu „Zdrowe przysmaki jesieni – owoce i warzywa”. Podczas realizacji projektu doskonalą umiejętność współpracy, podejmowania decyzji, dokonywania własnych wyborów, planowania a także rozwijają zainteresowania światem przyrody oraz kształtują postawy prozdrowotne.

W ubiegłym tygodniu zajmowaliśmy się owocami. W kąciku przyrodniczym pojawiły się naturalne okazy owoców. Wspólnie określiliśmy, co dzieci wiedzą na temat owoców oraz sformułowaliśmy siatkę pytań czego chcą się jeszcze dowiedzieć. Dzieci prowadziły działania badawcze. Dzięki zmysłom dotyku, smaku i zapachu uczyły się rozpoznawać owoce, określać ich charakterystyczne cechy. Dowiedzieliśmy się dlaczego owoce mają pestki, a także poznaliśmy etapy wzrostu drzewa owocowego na przykładzie jabłoni. Zwróciliśmy także uwagę na walory zdrowotne spożywania owoców. Dlatego też w piątek 14 października przygotowaliśmy pyszną i zdrową sałatkę owocową. W tym tygodniu nasze działania skoncentrowane są wokół warzyw.