Zapraszamy na V halowy turniej piłki siatkowej

edytaleszczynska    15 lutego 2019

 

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

pod patronatem

Wójta Gminy Cegłów

Marcina Uchmana

02.03.2019

godz. 9.00

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

V GMINNYM TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ mieszkańców Gminy Cegłów, uczniów oraz absolwentów ZS w Cegłowie.

Zespół może liczyć max. 8 osób.

Zapisy i wszelkie pytania związane z turniejem u nauczycieli wychowania fizycznego oraz pod numerem tel.

609-655-525

Poniżej regulamin Turnieju

GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ POD PATRONATEM

WÓJTA GMINY CEGŁÓW

Zorganizowanego w dniu 02.03.2019

1. Cel

 • popularyzacja piłki siatkowej

 • aktywne spędzanie czasu wolnego

 • integracja dzieci i dorosłych

2. Termin i miejsce

Zawody zostaną rozegrane w dniu 02.03.2019 roku na hali widowiskowo sportowej przy ZS w Cegłowie.

3. Kategorie

 • Klasy 4-6 SP dziewczęta i chłopcy

 • Klasy 7-8 SP oraz Gim.

 • Kategoria OPEN dla mieszkańców gminy Cegłów

4. System rozgrywek i przepisy gry

 • Drużyna może liczyć maksymalnie 8 zawodników (mile widziane drużyny mieszane)

 • Do 2 wygranych setów do 15 pkt.

 • Tie-break do 15 pkt

5. Zgłoszenia

 • Zgłoszenie chęci uczestnictwa do 28.02.2019 osobiście w sekretariacie szkoły lub u nauczycieli wychowania fizycznego

 • tel. 609-655-525, e-mail: b.zelazowski@wp.pl

 • odprawa techniczna odbędzie się w dniu zawodów

6. Warunki uczestnictwa

 • wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie halowe

 • uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju

 • sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator

 • za szkody materialne wyrządzone przez uczestników zawodów nie odpowiada organizator (w przypadku uczestnika niepełnoletniego odpowiada rodzic)

 • warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich jest przedstawienie w dniu zawodów pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego

7. Nagrody

 • za zajęcie I,II i III miejsca uczestnicy dostają medale

 • zwycięska drużyna otrzymuje Puchar Przechodni Wójta Gminy Cegłów
 • ogłoszenie wyników nastąpi w dniu zawodów