Zapraszamy na V halowy turniej piłki siatkowej

15 lutego 2019

- edytaleszczynska -

 

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

pod patronatem

Wójta Gminy Cegłów

Marcina Uchmana

02.03.2019

godz. 9.00

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

V GMINNYM TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ mieszkańców Gminy Cegłów, uczniów oraz absolwentów ZS w Cegłowie.

Zespół może liczyć max. 8 osób.

Zapisy i wszelkie pytania związane z turniejem u nauczycieli wychowania fizycznego oraz pod numerem tel.

609-655-525

Poniżej regulamin Turnieju

GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ POD PATRONATEM

WÓJTA GMINY CEGŁÓW

Zorganizowanego w dniu 02.03.2019

1. Cel

 • popularyzacja piłki siatkowej

 • aktywne spędzanie czasu wolnego

 • integracja dzieci i dorosłych

2. Termin i miejsce

Zawody zostaną rozegrane w dniu 02.03.2019 roku na hali widowiskowo sportowej przy ZS w Cegłowie.

3. Kategorie

 • Klasy 4-6 SP dziewczęta i chłopcy

 • Klasy 7-8 SP oraz Gim.

 • Kategoria OPEN dla mieszkańców gminy Cegłów

4. System rozgrywek i przepisy gry

 • Drużyna może liczyć maksymalnie 8 zawodników (mile widziane drużyny mieszane)

 • Do 2 wygranych setów do 15 pkt.

 • Tie-break do 15 pkt

5. Zgłoszenia

 • Zgłoszenie chęci uczestnictwa do 28.02.2019 osobiście w sekretariacie szkoły lub u nauczycieli wychowania fizycznego

 • tel. 609-655-525, e-mail: b.zelazowski@wp.pl

 • odprawa techniczna odbędzie się w dniu zawodów

6. Warunki uczestnictwa

 • wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie halowe

 • uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju

 • sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator

 • za szkody materialne wyrządzone przez uczestników zawodów nie odpowiada organizator (w przypadku uczestnika niepełnoletniego odpowiada rodzic)

 • warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich jest przedstawienie w dniu zawodów pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego

7. Nagrody

 • za zajęcie I,II i III miejsca uczestnicy dostają medale

 • zwycięska drużyna otrzymuje Puchar Przechodni Wójta Gminy Cegłów
 • ogłoszenie wyników nastąpi w dniu zawodów

Aby kontynuować oglądanie strony, musisz zaakceptować pliki cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close