Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w ZS w Cegłowie

01 lipca 2019

- Karolina Kluczek -

19 czerwca o godz. 9.00 rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w ZS w Cegłowie. To rok szczególny, bo pożegnaliśmy uczniów klas trzecich gimnazjum i ósmych szkoły podstawowej, którzy zakończyli edukację w naszej szkole. Uroczysta akademia przygotowana przez absolwentów połączona była z zakończeniem roku szkolnego dla klas 1-7. Na tę uroczystość młodzież zaprosiła władze gminy, które reprezentował Wójt – pan Marcin Uchman, Dyrekcję Szkoły – panią Emilię Kowalczyk-Rumak, wicedyrektorów – panią Mariolę Olejnik i panią Magdalenę Sujak, przewodniczącą Rady Rodziców – panią Monikę Milewską-Urbanek, Wielebnych księży: księdza Dariusza Cempurę i kapłana Grzegorza Dróżdża, Grono Pedagogiczne oraz pracowników obsługi i administracji. Licznie przybyli także rodzice.

Rozpoczęto tradycyjnie od hymnu i przekazania przez trzecie klasy gimnazjum Sztandaru Szkoły klasom siódmym szkoły podstawowej. Następnie głos zabrała Dyrektor ZS w Cegłowie pani Emilia Kowalczyk-Rumak, a po niej przemowę do uczniów, nauczycieli i zebranych wygłosił Wójt Gminy Cegłów – pan Marcin Uchman. Pani Dyrektor poinformowała wszystkich obecnych o zdobyciu tytułu nauczyciela roku języka angielskiego w 2018 roku przez panią Elżbietę Rawską i życząc jej dalszych sukcesów, poprosiła pana Wójta o wręczenie nauczycielce Nagrody za promowanie szkoły i gminy na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym, uwrażliwianie dzieci na krzywdę innych ludzi, nauczanie języka angielskiego w sposób niestandardowy oraz rozwijanie możliwości kontaktów na arenie międzynarodowej.

Potem uroczyste ślubowanie klas ósmych i trzecich gimnazjum rozpoczęło pierwszą, oficjalną część gali, podczas której wszystkim uczniom klas trzecich gimnazjum i ósmych zostały wręczone świadectwa ukończenia wraz z zaświadczeniami o wynikach egzaminu końcowego. Uczniowie wyróżnieni świadectwem z biało-czerwonym paskiem otrzymali nagrody książkowe, a ich rodzicom pani Dyrektor wręczyła listy gratulacyjne.

Wzorowymi absolwentami (ze średnią minimum 4,75 i zachowaniem wzorowym lub bardzo dobrym) zostali:

 • z klasy 3a gimnazjum: Kowalczyk Gabriela, Parobcza Katarzyna, Sujak Aleksandra;

 • z klasy 3b gimnazjum: Chojnacki Wiktor, Deretkiewicz Albert, Floriańczyk Klaudia, Jarek Sandra, Kowalczyk Kinga, Kowalczyk Klaudia, Krzewiński Michał, Maciejewska Wiktoria, Wadas Justyna;

 • z klasy 8a: Bajszczak Hubert, Floriańczyk Magdalena, Kieliszczyk Marcin, Rolf Dominik, Rumak Julia, Uchman Kinga, Żukowska Karolina;

 • z klasy 8b: Olga Wrzosek

Trzecioklasistom i ósmoklasistom wręczono również inne nagrody:

 • za działalność w Samorządzie Uczniowskim (Małgorzata Kopeć, Dominik Rolf, Michał Sujak, Hubert Zychowicz, Bartłomiej Boguszewski, Katarzyna Parobcza);

 • za godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym (Klaudia Kowalczyk, Kinga Kowalczyk, Jakub Wtorkowski, Jan Wtorkowski, Mikołaj Wrzosek, Gabriela Kowalczyk, Katarzyna Parobcza, Patryk Lewicki, Angelika Górka, Emilia Budzyńska, Kinga Uchman, Dominik Rolf);

 • za pracę na rzecz szkoły i środowiska – Dominika Rolfa;

 • za godne reprezentowanie szkoły i udział w konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim – Julię Rumak.

Nagrodami książkowymi i listami gratulacyjnymi dla rodziców uhonorowani zostali również wzorowi uczniowie z klas:

 • 7a – Deretkiewicz Zuzanna, Dutkiewicz Wiktoria, Wójcik Wiktoria;

 • 7b – Abramowska Julia, Olszewska Natalia, Piętka Oliwia, Zakrzewska Aleksandra;

 • 6a – Korzeń Marta, Osińska Wiktoria, Uściński Kamil, Wąsowska Maja, Woźniak Dawid;

 • 5a – Jakubowska Oliwia, Wąsowska Zuzanna, Wójcik Beata;

 • 5b – Aniszewska Julia, Bankiewicz Maja, Branicka Julia, Gąsior Michalina, Pachnik Mateusz, Rodzik Zuzanna;

 • 5c – Branicka Gabriela, Kołowski Przemysław, Kowalik Wiktoria, Mistewicz Amelia, Radzio Aleksandra, Zielińska Amelia;

 • 4a – Marianowicz Amelia, Markowska Maja, Mieszczanek Bartosz, Rosa Wiktoria, Steć Zuzanna, Woźniak Patrycja, Tokarska Alicja, Zadunajska Oliwia;

 • 4b – Boryszewska Julia, Dąbrowska Maja, Duda Julia, Gałązka Mateusz, Serwatko Maja;

 • 4c – Antosiewicz Hanna, Gałązka Julia, Mroczek Mateusz, Pytel Karolina, Sadoch Aleksandra, Uchman Natalia, Uchman Oliwia;

Wyróżnieniem dla grupy uczniów było wręczenie przez pana Marcina Uchmana Stypendiów Wójta Gminy Cegłów. Otrzymało je 7 osób, które w I półroczu osiągnęły bardzo wysokie wyniki naukowe. W gimnazjum były to: – Klaudia Kowalczyk (3b) Aleksandra Sujak (3a), Katarzyna Parobcza (3a), zaś w szkole podstawowej: Dominik Rolf (8a), Gabriela Branicka (5c), Julia Aniszewska (5b) i Michalina Gąsior (5b), Marta Korzeń (6a).

W drugiej części uroczystości absolwenci wierszami, piosenkami wyrazili swoje uznanie i wdzięczność dla Dyrekcji, Wychowawców, Grona Pedagogicznego, Rodziców i wszystkich pomagającym im ,,przejść na drugi brzeg” (jak pisał L. Staff w wierszu ,,Most”). Powspominali szkołę i lata spędzone w jej murach, podkreślając, że tu poznali wyjątkowych ludzi, zawiązali swoje pierwsze przyjaźnie i nauczyli się marzyć i cenić wartości jak honor, miłość, pomoc dla innych. Obiecali ,,szukać swego czasu, jasnych słów i prawd” (jak głosiło motto uroczystości), bo w cegłowskiej szkole zrozumieli, że 

 ,,wolno dojrzewa człowiek, wiele mu trzeba męstwa, aby się nie dać wiatrowi

i rosnąć, w górę i w głąb,

by triumfalną zielenią zaszumieć w końcu

jak dąb zwycięstwa”.

Swój dąb pamięci zasadzili po zakończeniu akademii uczniowie klas ósmych.

Najbardziej wzruszającym momentem uroczystości było pożegnanie z Dyrekcją, nauczycielami i pracownikami szkoły. Do ostatniego walca w murach tej szkoły zaprosili przedstawiciele absolwentów naszą panią Dyrektor – Emilię Kowalczyk-Rumak, wicedyrektorów – panią Mariolę Olejnik i panią Magdalenę Sujak. Na koniec uczniowie klas siódmych pożegnali absolwentów piosenką i drobnymi upominkami.

Oby każdy z Was, drodzy Absolwenci zrealizował nadzieje i marzenia, które zrodziły się być może już tu, w cegłowskiej szkole. ,,Żyjcie z całych sił” i pamiętajcie, że nie jesteście sami, zawsze możecie nas odwiedzić, bo przecież pozostawiliście w tej szkole cząstkę siebie.

Wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły życzymy udanych wakacji!!!

Autor: Jadwiga Czerwińska

Aby kontynuować oglądanie strony, musisz zaakceptować pliki cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close