Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w ZS w Cegłowie

Karolina Kluczek    1 lipca 2019

19 czerwca o godz. 9.00 rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w ZS w Cegłowie. To rok szczególny, bo pożegnaliśmy uczniów klas trzecich gimnazjum i ósmych szkoły podstawowej, którzy zakończyli edukację w naszej szkole. Uroczysta akademia przygotowana przez absolwentów połączona była z zakończeniem roku szkolnego dla klas 1-7. Na tę uroczystość młodzież zaprosiła władze gminy, które reprezentował Wójt – pan Marcin Uchman, Dyrekcję Szkoły – panią Emilię Kowalczyk-Rumak, wicedyrektorów – panią Mariolę Olejnik i panią Magdalenę Sujak, przewodniczącą Rady Rodziców – panią Monikę Milewską-Urbanek, Wielebnych księży: księdza Dariusza Cempurę i kapłana Grzegorza Dróżdża, Grono Pedagogiczne oraz pracowników obsługi i administracji. Licznie przybyli także rodzice.

Rozpoczęto tradycyjnie od hymnu i przekazania przez trzecie klasy gimnazjum Sztandaru Szkoły klasom siódmym szkoły podstawowej. Następnie głos zabrała Dyrektor ZS w Cegłowie pani Emilia Kowalczyk-Rumak, a po niej przemowę do uczniów, nauczycieli i zebranych wygłosił Wójt Gminy Cegłów – pan Marcin Uchman. Pani Dyrektor poinformowała wszystkich obecnych o zdobyciu tytułu nauczyciela roku języka angielskiego w 2018 roku przez panią Elżbietę Rawską i życząc jej dalszych sukcesów, poprosiła pana Wójta o wręczenie nauczycielce Nagrody za promowanie szkoły i gminy na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym, uwrażliwianie dzieci na krzywdę innych ludzi, nauczanie języka angielskiego w sposób niestandardowy oraz rozwijanie możliwości kontaktów na arenie międzynarodowej.

Potem uroczyste ślubowanie klas ósmych i trzecich gimnazjum rozpoczęło pierwszą, oficjalną część gali, podczas której wszystkim uczniom klas trzecich gimnazjum i ósmych zostały wręczone świadectwa ukończenia wraz z zaświadczeniami o wynikach egzaminu końcowego. Uczniowie wyróżnieni świadectwem z biało-czerwonym paskiem otrzymali nagrody książkowe, a ich rodzicom pani Dyrektor wręczyła listy gratulacyjne.

Wzorowymi absolwentami (ze średnią minimum 4,75 i zachowaniem wzorowym lub bardzo dobrym) zostali:

 • z klasy 3a gimnazjum: Kowalczyk Gabriela, Parobcza Katarzyna, Sujak Aleksandra;

 • z klasy 3b gimnazjum: Chojnacki Wiktor, Deretkiewicz Albert, Floriańczyk Klaudia, Jarek Sandra, Kowalczyk Kinga, Kowalczyk Klaudia, Krzewiński Michał, Maciejewska Wiktoria, Wadas Justyna;

 • z klasy 8a: Bajszczak Hubert, Floriańczyk Magdalena, Kieliszczyk Marcin, Rolf Dominik, Rumak Julia, Uchman Kinga, Żukowska Karolina;

 • z klasy 8b: Olga Wrzosek

Trzecioklasistom i ósmoklasistom wręczono również inne nagrody:

 • za działalność w Samorządzie Uczniowskim (Małgorzata Kopeć, Dominik Rolf, Michał Sujak, Hubert Zychowicz, Bartłomiej Boguszewski, Katarzyna Parobcza);

 • za godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym (Klaudia Kowalczyk, Kinga Kowalczyk, Jakub Wtorkowski, Jan Wtorkowski, Mikołaj Wrzosek, Gabriela Kowalczyk, Katarzyna Parobcza, Patryk Lewicki, Angelika Górka, Emilia Budzyńska, Kinga Uchman, Dominik Rolf);

 • za pracę na rzecz szkoły i środowiska – Dominika Rolfa;

 • za godne reprezentowanie szkoły i udział w konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim – Julię Rumak.

Nagrodami książkowymi i listami gratulacyjnymi dla rodziców uhonorowani zostali również wzorowi uczniowie z klas:

 • 7a – Deretkiewicz Zuzanna, Dutkiewicz Wiktoria, Wójcik Wiktoria;

 • 7b – Abramowska Julia, Olszewska Natalia, Piętka Oliwia, Zakrzewska Aleksandra;

 • 6a – Korzeń Marta, Osińska Wiktoria, Uściński Kamil, Wąsowska Maja, Woźniak Dawid;

 • 5a – Jakubowska Oliwia, Wąsowska Zuzanna, Wójcik Beata;

 • 5b – Aniszewska Julia, Bankiewicz Maja, Branicka Julia, Gąsior Michalina, Pachnik Mateusz, Rodzik Zuzanna;

 • 5c – Branicka Gabriela, Kołowski Przemysław, Kowalik Wiktoria, Mistewicz Amelia, Radzio Aleksandra, Zielińska Amelia;

 • 4a – Marianowicz Amelia, Markowska Maja, Mieszczanek Bartosz, Rosa Wiktoria, Steć Zuzanna, Woźniak Patrycja, Tokarska Alicja, Zadunajska Oliwia;

 • 4b – Boryszewska Julia, Dąbrowska Maja, Duda Julia, Gałązka Mateusz, Serwatko Maja;

 • 4c – Antosiewicz Hanna, Gałązka Julia, Mroczek Mateusz, Pytel Karolina, Sadoch Aleksandra, Uchman Natalia, Uchman Oliwia;

Wyróżnieniem dla grupy uczniów było wręczenie przez pana Marcina Uchmana Stypendiów Wójta Gminy Cegłów. Otrzymało je 7 osób, które w I półroczu osiągnęły bardzo wysokie wyniki naukowe. W gimnazjum były to: – Klaudia Kowalczyk (3b) Aleksandra Sujak (3a), Katarzyna Parobcza (3a), zaś w szkole podstawowej: Dominik Rolf (8a), Gabriela Branicka (5c), Julia Aniszewska (5b) i Michalina Gąsior (5b), Marta Korzeń (6a).

W drugiej części uroczystości absolwenci wierszami, piosenkami wyrazili swoje uznanie i wdzięczność dla Dyrekcji, Wychowawców, Grona Pedagogicznego, Rodziców i wszystkich pomagającym im ,,przejść na drugi brzeg” (jak pisał L. Staff w wierszu ,,Most”). Powspominali szkołę i lata spędzone w jej murach, podkreślając, że tu poznali wyjątkowych ludzi, zawiązali swoje pierwsze przyjaźnie i nauczyli się marzyć i cenić wartości jak honor, miłość, pomoc dla innych. Obiecali ,,szukać swego czasu, jasnych słów i prawd” (jak głosiło motto uroczystości), bo w cegłowskiej szkole zrozumieli, że

 ,,wolno dojrzewa człowiek, wiele mu trzeba męstwa, aby się nie dać wiatrowi

i rosnąć, w górę i w głąb,

by triumfalną zielenią zaszumieć w końcu

jak dąb zwycięstwa”.

Swój dąb pamięci zasadzili po zakończeniu akademii uczniowie klas ósmych.

Najbardziej wzruszającym momentem uroczystości było pożegnanie z Dyrekcją, nauczycielami i pracownikami szkoły. Do ostatniego walca w murach tej szkoły zaprosili przedstawiciele absolwentów naszą panią Dyrektor – Emilię Kowalczyk-Rumak, wicedyrektorów – panią Mariolę Olejnik i panią Magdalenę Sujak. Na koniec uczniowie klas siódmych pożegnali absolwentów piosenką i drobnymi upominkami.

Oby każdy z Was, drodzy Absolwenci zrealizował nadzieje i marzenia, które zrodziły się być może już tu, w cegłowskiej szkole. ,,Żyjcie z całych sił” i pamiętajcie, że nie jesteście sami, zawsze możecie nas odwiedzić, bo przecież pozostawiliście w tej szkole cząstkę siebie.

Wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły życzymy udanych wakacji!!!

Autor: Jadwiga Czerwińska