Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej

26 czerwca 2016

- Karolina Kluczek -

24 czerwca 2016 roku o godzinie 9.30 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas IV – VI szkoły podstawowej. Na początku uroczystości nastąpiło przekazanie przez klasy szóste Sztandaru Szkoły klasom piatym, a następnie – ślubowanie szóstoklasistów. Po uroczystym ślubowaniu głos zabrała pani dyrektor Emilia Kowalczyk – Rumak, później pan wójt – Marcin Uchman oraz przewodniczący Rady Rodziców – pan Grzegorz Bartkiewicz. Pan wójt – Marcin Uchman przekazał nagrodę wójta gminy Cegłów najlepszej absolwentce klas szóstychZuzannie Sadoch, która uzyskała najwyższą średnią ocen – 5,42.

Po przemówieniach i przekazaniu nagrody wójta, nastąpiło wręczenie świadectw i listów gratulacyjnych uczniom klas szóstych, piątych i czwartych. Wśród absolwentów klas szóstych 13 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, a ich rodzice listy gratulacyjne.

klasa VIa:

1. Kinga Cegiełka – 4,75  zachowanie wzorowe

2. Wiktor Chojnacki – 4,92  zachowanie bardzo dobre

3. Albert Deretkiewicz – 5,08  zachowanie bardzo dobre

4. Wojciech Gall – 4,83  zachowanie bardzo dobre

5. Michał Krzewiński – 4,75  zachowanie bardzo dobre

6. Zuzanna Sadoch – 5,42  zachowanie wzorowe

7. Justyna Wadas – 5,08  zachowanie wzorowe

klasa VIb:

1. Kinga Kowalczyk – 4,75  zachowanie bardzo dobre

2. Gabriela Kowalczyk – 4,83  zachowanie bardzo dobre

3. Klaudia Kowalczyk – 4,92  zachowanie bardzo dobre

4. Katarzyna Parobcza – 5,00  zachowanie wzorowe

5. Wiktoria Sadoch – 4,83  zachowanie bardzo dobre

6. Aleksandra Sujak – 5,08  zachowanie bardzo dobre

W klasach piątych świadectwa z wyróżnieniem odbierało 15 uczniów:

klasa Va:

1. Małgorzata Aniszewska – 4,75  zachowanie wzorowe

2. Hubert Bajszczak – 5,33  zachowanie bardzo dobre

3. Iga Czub – 4,92  zachowanie bardzo dobre

4. Magdalena Floriańczyk – 4,75  zachowanie bardzo dobre

5. Wiktoria Kieliszczyk – 4,75  zachowanie bardzo dobre

6. Marcin Kieliszczyk – 4,83  zachowanie bardzo dobre

7. Julia Koszel – 4,75  zachowanie wzorowe

8. Dominik Rolf – 5,50  zachowanie wzorowe

9. Julia Rumak – 4,92  zachowanie bardzo dobre

10. Filip Sankowski – 5,58  zachowanie wzorowe

11. Kinga Uchman – 5,08  zachowanie wzorowe

12. Karolina Żukowska – 4,75  zachowanie bardzo dobre

klasa Vb:

1. Olga Wrzosek – 5,50  zachowanie wzorowe

2. Aleksandra Kowalczyk – 4,75  zachowanie bardzo dobre

3. Michał Sternicki – 4,75  zachowanie wzorowe

Najliczniejszą wyróżnioną za naukę grupą uczniów były dzieci z klas czwartych. Aż 19 osób odebrało świadectwo z czerwonym paskiem, a rodzice – listy gratulacyjne:

klasa IVa:

1. Mateusz Antosiewicz – 5,0  zachowanie wzorowe

2. Julita Bieńkowska – 4,75  zachowanie bardzo dobre

3. Krystian Bieńkowski – 5,08  zachowanie wzorowe

4. Amelia Delegacz – 5,58  zachowanie bardzo dobre

5. Zuzanna Deretkiewicz – 5,25  zachowanie wzorowe

6. Wiktoria Dutkiewicz – 5,00  zachowanie wzorowe

7. Robert Gut – 4,83  zachowanie bardzo dobre

8. Marika Kowalik – 4,83  zachowanie wzorowe

9. Michał Mieszczanek – 4,75  zachowanie wzorowe

10. Oliwia Trętowska – 4,83  zachowanie bardzo dobre

11. Kacper Walas – 4,92  zachowanie bardzo dobre

12. Wiktoria Wójcik – 5,00  zachowanie wzorowe

klasa IVb:

1. Julia Abramowska – 5,0  zachowanie bardzo dobre

2. Jessica Gut – 5,42  zachowanie wzorowe

3. Gabriela Kuźma – 4,83  zachowanie bardzo dobre

4. Łukasz Malinowski – 4,75  zachowanie bardzo dobre

5. Mikołaj Mroczek – 5,08  zachowanie wzorowe

6. Natalia Olszewska – 4,75  zachowanie wzorowe

7. Daniel Sujak – 4,92  zachowanie bardzo dobre

Uczniowie ze 100% frekwencją również otrzymali nagrody. W szkole podstawowej było pięcioro dzieci, które nie opuściły ani jednej godziny lekcyjnej w ciągu całego roku. A są to:

1. Wiktoria Dutkiewicz – klasa IVa

2. Kacper Floriańczyk – klasa IVa

3. Kamil Gruba – klasa IVb

4. Dominik Rolf – klasa Va

5. Jakub Żuber – klasa Va

Po rozdaniu nagród za naukę i sukcesy w sporcie, nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów klas piątych, które żegnały swoich starszych kolegów. Na koniec jeszcze były prezentacje klas szóstych, które utrwaliły swoje najciekawsze chwile z życia szkolnego na zdjęciach.

Uczniom, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnym roku szkolnym.

Wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły życzymy udanych wakacji!!!

Autor: Izabella Wąsak

Aby kontynuować oglądanie strony, musisz zaakceptować pliki cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close