Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej

Karolina Kluczek    26 czerwca 2016

24 czerwca 2016 roku o godzinie 9.30 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas IV – VI szkoły podstawowej. Na początku uroczystości nastąpiło przekazanie przez klasy szóste Sztandaru Szkoły klasom piatym, a następnie – ślubowanie szóstoklasistów. Po uroczystym ślubowaniu głos zabrała pani dyrektor Emilia Kowalczyk – Rumak, później pan wójt – Marcin Uchman oraz przewodniczący Rady Rodziców – pan Grzegorz Bartkiewicz. Pan wójt – Marcin Uchman przekazał nagrodę wójta gminy Cegłów najlepszej absolwentce klas szóstychZuzannie Sadoch, która uzyskała najwyższą średnią ocen – 5,42.

Po przemówieniach i przekazaniu nagrody wójta, nastąpiło wręczenie świadectw i listów gratulacyjnych uczniom klas szóstych, piątych i czwartych. Wśród absolwentów klas szóstych 13 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, a ich rodzice listy gratulacyjne.

klasa VIa:

1. Kinga Cegiełka – 4,75  zachowanie wzorowe

2. Wiktor Chojnacki – 4,92  zachowanie bardzo dobre

3. Albert Deretkiewicz – 5,08  zachowanie bardzo dobre

4. Wojciech Gall – 4,83  zachowanie bardzo dobre

5. Michał Krzewiński – 4,75  zachowanie bardzo dobre

6. Zuzanna Sadoch – 5,42  zachowanie wzorowe

7. Justyna Wadas – 5,08  zachowanie wzorowe

klasa VIb:

1. Kinga Kowalczyk – 4,75  zachowanie bardzo dobre

2. Gabriela Kowalczyk – 4,83  zachowanie bardzo dobre

3. Klaudia Kowalczyk – 4,92  zachowanie bardzo dobre

4. Katarzyna Parobcza – 5,00  zachowanie wzorowe

5. Wiktoria Sadoch – 4,83  zachowanie bardzo dobre

6. Aleksandra Sujak – 5,08  zachowanie bardzo dobre

W klasach piątych świadectwa z wyróżnieniem odbierało 15 uczniów:

klasa Va:

1. Małgorzata Aniszewska – 4,75  zachowanie wzorowe

2. Hubert Bajszczak – 5,33  zachowanie bardzo dobre

3. Iga Czub – 4,92  zachowanie bardzo dobre

4. Magdalena Floriańczyk – 4,75  zachowanie bardzo dobre

5. Wiktoria Kieliszczyk – 4,75  zachowanie bardzo dobre

6. Marcin Kieliszczyk – 4,83  zachowanie bardzo dobre

7. Julia Koszel – 4,75  zachowanie wzorowe

8. Dominik Rolf – 5,50  zachowanie wzorowe

9. Julia Rumak – 4,92  zachowanie bardzo dobre

10. Filip Sankowski – 5,58  zachowanie wzorowe

11. Kinga Uchman – 5,08  zachowanie wzorowe

12. Karolina Żukowska – 4,75  zachowanie bardzo dobre

klasa Vb:

1. Olga Wrzosek – 5,50  zachowanie wzorowe

2. Aleksandra Kowalczyk – 4,75  zachowanie bardzo dobre

3. Michał Sternicki – 4,75  zachowanie wzorowe

Najliczniejszą wyróżnioną za naukę grupą uczniów były dzieci z klas czwartych. Aż 19 osób odebrało świadectwo z czerwonym paskiem, a rodzice – listy gratulacyjne:

klasa IVa:

1. Mateusz Antosiewicz – 5,0  zachowanie wzorowe

2. Julita Bieńkowska – 4,75  zachowanie bardzo dobre

3. Krystian Bieńkowski – 5,08  zachowanie wzorowe

4. Amelia Delegacz – 5,58  zachowanie bardzo dobre

5. Zuzanna Deretkiewicz – 5,25  zachowanie wzorowe

6. Wiktoria Dutkiewicz – 5,00  zachowanie wzorowe

7. Robert Gut – 4,83  zachowanie bardzo dobre

8. Marika Kowalik – 4,83  zachowanie wzorowe

9. Michał Mieszczanek – 4,75  zachowanie wzorowe

10. Oliwia Trętowska – 4,83  zachowanie bardzo dobre

11. Kacper Walas – 4,92  zachowanie bardzo dobre

12. Wiktoria Wójcik – 5,00  zachowanie wzorowe

klasa IVb:

1. Julia Abramowska – 5,0  zachowanie bardzo dobre

2. Jessica Gut – 5,42  zachowanie wzorowe

3. Gabriela Kuźma – 4,83  zachowanie bardzo dobre

4. Łukasz Malinowski – 4,75  zachowanie bardzo dobre

5. Mikołaj Mroczek – 5,08  zachowanie wzorowe

6. Natalia Olszewska – 4,75  zachowanie wzorowe

7. Daniel Sujak – 4,92  zachowanie bardzo dobre

Uczniowie ze 100% frekwencją również otrzymali nagrody. W szkole podstawowej było pięcioro dzieci, które nie opuściły ani jednej godziny lekcyjnej w ciągu całego roku. A są to:

1. Wiktoria Dutkiewicz – klasa IVa

2. Kacper Floriańczyk – klasa IVa

3. Kamil Gruba – klasa IVb

4. Dominik Rolf – klasa Va

5. Jakub Żuber – klasa Va

Po rozdaniu nagród za naukę i sukcesy w sporcie, nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów klas piątych, które żegnały swoich starszych kolegów. Na koniec jeszcze były prezentacje klas szóstych, które utrwaliły swoje najciekawsze chwile z życia szkolnego na zdjęciach.

Uczniom, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnym roku szkolnym.

Wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły życzymy udanych wakacji!!!

Autor: Izabella Wąsak