Zajęcia w nowej sali językowej

Malwina Sankowska    20 grudnia 2015

We wrześniu została oddana do użytku nowa sala multimedialna do nauki języków obcych. W sali znajdują się 24 stanowiska ze słuchawkami i mikrofonami dla uczniów. Nauczyciel został wyposażony w nowy komputer, monitor, słuchawki, biurko z wbudowanymi głośnikami oraz oprogramowanie umożliwiające różne formy pracy na lekcji.

Oprócz wykonywania ćwiczeń na rozumienie tekstu słuchanego, uczniowie mogą prowadzić dialogi w parach i grupach, dyskusje,  a także odsłuchać swoje rozmowy po uprzednim nagraniu ich przez nauczyciela.

Trzeba przyznać, że wszyscy (a szczególnie klasy młodsze) chcą korzystać z nowego sprzętu.