Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu

Aneta Zadunajska    6 sierpnia 2019

Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci do Publicznego Przedszkola w Cegłowie, odbędą się

28 i 29 sierpnia w godz. 10.00 – 12.00.

Serdecznie zapraszamy