Wolontariusze na II Cegłowskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym

Anna Chojnacka    21 października 2015

W niedzielę 18 października br. zawsze gotowy do pracy i pomocy Wolontariat naszej szkoły służył podczas II Cegłowskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego C3R „Barwy Jesieni”, którego organizatorem był Wójt Gminy Cegłów Marcin Uchman.
Pomimo deszczowej pogody wolontariusze z Gimnazjum rejestrowali zgłaszających się uczestników Rajdu, pomagali przy rozkładaniu sprzętu nagłośniającego, rozdawali ulotki, biuletyny oraz znaczki i odblaski. Część wolontariuszy pod okiem Strażaków pomagała w przygotowaniu ogniska, przy którym rajdowcy piekli kiełbaski. Na zakończenie rajdu Wójt wręczył nagrody i podziękowania uczestnikom Rajdu. Wolontariusze ze szkoły otrzymali piękne podziękowanie za nieocenioną pomoc i wsparcie działań związanych z organizacją „C3R – II Cegłowskiego Rajdu Rowerowego Barwy Jesieni”. Chociaż z zimna rozcierać trzeba było ręce to jednak wszystkim dopisywały humory.