Wycieczka uczniów z Rumi

Jolanta Różycka    9 czerwca 2019

Od kilku lat w organizowanych w naszej szkole Mistrzostwach Polski w Obliczeniach na Sorobanie biorą udział uczniowie z Rumi. Popularyzatorką sorobanu w tym mieście jest nauczycielka matematyki Alina Bochra. Przyjazd do Cegłowa jest, obok udziału w konkursie, także okazją do zwiedzania Polski i poznawania ojczystej historii. Pierwszy dzień uczniowie p. Aliny spędzili w Warszawie. W drugim dniu przed południem uczestniczyli w festiwalowych warsztatach, a  po południu zwiedzali Cegłów i okolice. Trasa lokalnej wycieczki rozpoczęła się od obejrzenia słynnego ołtarza mistrza Lazarusa w cegłowskim kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja. Po świątyni oprowadził dzieci ks. proboszcz Dariusz Cempura. Kolejnym punktem była wizyta w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cegłowie, gdzie p. dyr. Małgorzata Śluzek w ciekawy sposób przedstawiła zabytki i walory przyrodnicze gminy.  Duże wrażenie wywarł na uczestnikach film o bohaterskich harcerzach Cegłowa. Końcowy etap stanowił przejazd do Jeruzala i odpoczynek na rynku na słynnej ławeczce z serialu “Rancho”.  Gościom z Rumi w poznawaniu Mazowsza pomagała Jolanta Różycka.