Wielki sukces Eweliny Kaski

18 grudnia 2017

- Justyna Szymańska -

Na początku roku szkolnego Centrum Europejskie Natolin w Warszawie ogłosiło konkurs na artykuł popularnonaukowy o tematyce historyczno-społecznej “Śladami I i II wojny światowej w regionach”. Konkurs ten był realizowany w ramach projektu pod nazwą Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej (RODEH), współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego w roku 2017 “Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych”. Konkurs ten, prowadzony przez zamiejscowy oddział CEN, czyli Instytut Europejski w Łodzi, skierowany był do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z sześciu województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, śląskiego i opolskiego. Celem tego konkursu było m.in. popularyzowanie wiedzy historycznej wśród młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej, zachęcanie uczniów do samodzielnych badań historycznych, rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi czy kształtowanie umiejętności krytycznej analizy źródeł i samodzielnego wyciągania wniosków.

Regulamin konkursu dość restrykcyjnie określił wymagania wobec zgłaszanych prac i zasady ich oceniania przez jury, w skład którego weszli przedstawiciele instytucji oświatowych i naukowych wspierających cały projekt, m.in. reprezentanci Kuratorium Oświaty w Łodzi, Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, IPN, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, CEN.

Miło mi poinformować, że jednym z 6 laureatów tego konkursu i jedynym z Mazowsza została uczennica klasy 3b gimnazjum Ewelina Kaska, która pod kierunkiem nauczyciela historii napisała artykuł o zamordowanych w 1939 r. harcerzach z Cegłowa. Oprócz nagród rzeczowych, które Ewelina otrzymała, formą uhonorowania wszystkich autorów zwycięskich artykułów był pięciodniowy wyjazd uczennicy wraz z opiekunem do Łodzi i wzięcie udziału w Akademii Wiedzy i Umiejętności RODEH 2017, w ramach której zrealizowany został wyjątkowy cykl zajęć warsztatowych i terenowych we współpracy z partnerami projektu oraz podmiotami patronującymi inicjatywie. Wszystkie zwycięskie artykuły zostaną wydane przez CEN w osobnej publikacji.

Jeszcze raz wielkie gratulacje, Ewelina!

Aby kontynuować oglądanie strony, musisz zaakceptować pliki cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close