„W najbliższych asyście ślubujemy uroczyście”

Ewelina Walas    24 października 2016

Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.
21 października od samego rana w szkole panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie klasy pierwszej ubrani w świąteczny strój galowy, w udekorowanej sali gimnastycznej, w obecności zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli i kolegów z klas drugich i trzecich przedstawili przygotowaną część artystyczną. Następnie przed pocztem sztandarowym ślubowali być dobrymi Polakami i uczniami, swoim zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Pani dyrektor Emilia Kowalczyk-Rumak dokonała pasowała dzieci na uczniów Zespołu Szkolnego w Cegłowie. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i prezenty, które wręczali fundatorzy: wójt Gminy Cegłów pan Marcin Uchman i pani Monika Milewska-Urbanek zastępca przewodniczącej Szkolnej Rady Rodziców.

Po oficjalnej uroczystości pierwszaki udały się do klasy, gdzie czekał na nich słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Życzymy pierwszakom wielu sukcesów.

Autor: Agnieszka Szyszkowska