Uwaga konkurs!

19 grudnia 2019

- Magdalena Sujak -

Regulamin konkursu Korowód Trzech Króli 2020 r.

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolny w Cegłowie ( Samorząd Uczniowski),

2. Celem konkursu jest wspieranie inicjatyw lokalnych, rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz partycypacja w budowaniu lokalnych tradycji i form aktywnego spędzania czasu,

3. Konkurs jest konkursem o charakterze kulturalno – oświatowym,  jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem,

4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem konkursu może być każda klasa SP oraz przedszkola  biorąca udział w Orszaku Trzech Króli 2020.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 6 stycznia 2020 r.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  • zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień Regulaminu;

  • wypełnienie karty zgłoszeniowej przez każdego uczestnika (karty uczniowie otrzymają od wychowawców)

  • zgłoszenie się w stroju korowodowym w wybranym kolorze ( czerwonym, zielonym lub niebieskim) wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową do obecnych w hali nauczycieli tuż po zakończeniu orszaku.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 6 stycznia 2020 r. w Hali Sportowej w Cegłowie po zakończeniu orszaku.

2. Polega na przeliczeniu przebranych uczniów z każdej klasy ( przeliczenie na podstawie wypełnionych kart przekazanych osobiście do obecnych w hali nauczycieli).

3. O wygranej w konkursie decyduje % uczniów przebranych w każdej klasie.

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dniu 6 stycznia 2020 r.

NAGRODY

1. W konkursie zostaje przyznana nagroda główna -wycieczka dla całej klasy.

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania innej, niż wymieniona, liczby miejsc, a także do przyznania wyróżnień.

2. Nagrody w konkursie ufundowane są przez GKRPAiN w Cegłowie i Zespół Szkolny w Cegłowie.

3. Nagrody zostaną przyznane i wręczone w dniu 6 stycznia 2020 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

2. Organizator może w każdym terminie unieważnić konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.

3. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem postanawia Organizator.

Aby kontynuować oglądanie strony, musisz zaakceptować pliki cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close