“Usłyszałem i zapomniałem. Zobaczyłem i zapamiętałem. Zrobiłem i zrozumiałem.”

Orłowska Kamila    1 marca 2016

Kierując się sentencją Konfucjusza w naszej szkole propagujemy uczenie się poprzez doświadczenie.

Staramy się udowodnić, że fizyka to coś więcej niż nauka. To przede wszystkim odkrywanie wiedzy przez zabawę, przełożenie teorii w praktykę.

Nasza szkoła to miejsce uczenia się – nie nauczania, eksperymentowania – nie odtwarzania.

Na lekcjach fizyki uczniowie aktywnie uczestniczą w planowaniu i przeprowadzaniu doświadczeń, które są dla nich nie tylko źródłem świetnej przygody, ale przede wszystkim pozwalają zrozumieć poznane zjawiska i prawa fizyki. Dziewczęta i chłopcy starają się samodzielnie interpretować wyniki oraz wyciągać wnioski. Przeprowadzone eksperymenty inspirują uczniów do poszukiwań, do kreowania indywidualnych strategii i projektowania rozwiązań, które niekiedy zaskakują samego nauczyciela.