Uczniowie z Cegłowa z wizytą na siedleckim uniwersytecie

Karol Sieńkowski    21 listopada 2015

20 listopada 2015 uczniowie z klasy 3a i 3c gimnazjum w odwiedzili Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wizyta odbyła się w ramach działań mających na celu usystematyzowanie wiedzy przed egzaminem gimnazjalnym.

Najpierw uczniowie wzięli udział w doświadczalnej sesji fizycznej, podczas której dr Marek Siłuszyk w zabawny sposób demostrował doświadczenia z zakresu mechaniki, optyki, hydrostatyki i elektryczności. Pasja z jaką dr Marek Siłuszyk popularyzuje wiedzę fizyczną spotkała się z uznaniem środowisk naukowych. Został on tegorocznym finalistą konkursu Polularyzator Nauki 2015. Wkrótce odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu i być może zostanie  laureatem, za co trzymamy kciuki. Więcej o sylwetce dr Marka Siłuszyka można przeczytać na stronie serwisu naukawpolsce.pap.pl.

Po zajęciach fizycznych uczniowie udali się na wydział Chemii. Gimnazjaliści  poznali laboratoria chemiczne i zasady bezpieczeństwa jakie obowiązują w pracowniach. Uczniowie naszej szkoły brali czynny udział w eksperymentach chemicznych: przeprowadzali doświadczenia,  zapisywali obserwacje i formułowali wnioski. Kształcili zatem umiejętności z podstawy programowej.  Zajęcia poprowadził dr Karol Wnorowski.

Podczas zajęć doświadczalnych wsparciem dla uczniów byli nauczyciele naszej szkoły: p. Magdalena Sujak – wychowawca klasy 3c, p. Pauliny Ługowska – nauczyciel chemi oraz p. Kamila Orłowska – nauczyciel fizyki.

W ramach wymiany doświadczeń nauczyciel Zespołu Szkolnego w Cegłowie p. Karol Sieńkowski poprowadził tego dnia dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego zajęcia informatyczne z programowania robotów. Uczniowie mieli okazję zobaczyć do czego w praktyce przydaje się umiejętność programowania. Utrwalili poznane wcześniej na zajęciach instrukcje petli oraz poznali instrukcję warunkową, co pozwoliło im zaprogramować robota zliczającego elementy.

Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy kontynuować wymianę doświadczeń z siedlecką uczelnią.