Uczczenie pamięci powstańców styczniowych

Justyna Szymańska    26 stycznia 2017

W poniedziałek 23 stycznia uczniowie klasy 2a gim. wraz z panią dyrektor Emilią Kowalczyk-Rumak, panem wójtem Marcinem Uchmanem i wychowawcą Justyną Szymańską uczcili 154. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, składając wieniec i zapalając znicze na grobie uczestników walk. Nie wszyscy wiedzą, że na terenie gminy Cegłów, a konkretnie w głębi lasu znajdującego się w Pełczance znajduje się miejsce, w którym prawdopodobnie zostali pochowani powstańcy zabici podczas tego największego w czasach zaborów zrywu niepodległościowego. Ponieważ niełatwo tam trafić, drogę wskazał nam leśniczy pan Piotr Obłoza. Wszyscy zgromadzeni przy grobie wysłuchali referatu przygotowanego przez ucznia klasy 3b gim. Jakuba Szewczyka na temat przyczyn, przebiegu i skutków powstania styczniowego. Dowiedzieliśmy się również, gdzie prowadzono walki na terenie naszej gminy. Mam nadzieję, że to miejsce będzie odwiedzane przez uczniów, nie tylko przy okazji rocznicy powstania.