Tydzień Popularyzacji Przedmiotów Matematyczno- Przyrodniczych W Zespole Szkolnym w Cegłowie – 11-15 marca 2019r.

Magdalena Sujak    7 marca 2019

Propozycje programowe:

Poniedziałek (11.03.2019r.) – DZIEŃ CHEMICZNY

1. „ Kolorowy świat chemii” – zajęcia laboratoryjne (dla klasy VIIa – 3 lekcyjna, sala 3).

2. „Nauka nie musi być nudna”- zajęcia laboratoryjne (dla klasy IIIb gimnazjum, 4 lekcyjna, sala 3).

3.Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie”- pokaz doświadczeń chemicznych (dla chętnych uczniów, przerwa 12.10- 12.25, górny korytarz).

4. „Łamigłówki chemiczne” -(dla chętnych uczniów – 11.10- 11.25, sala 3). Poprawne rozwiązanie zestawu łamigłówek pobranych od nauczyciela chemii pozwoli na uzyskanie dodatkowej oceny celującej z chemii.

5. „Professor Why” – zaprasza do świata wirtualnych doświadczeń(sala 3, przerwa 10.10- 10.25, chętnych uczniów).

6. „Chemia w życiu codziennym”-prezentacja multimedialna (do obejrzenia dla chętnych uczniów, górny i dolny korytarz w czasie przerw).

7. „Chemiczny czar par” – gry i zabawy konkursowe dla klas VII,VII SP i gimnazjum (jedna para z klasy, 5 i 6 lekcyjna, górny korytarz).

Wtorek (12.03.2019r.) – DZIEŃ FIZYCZNY

1.„Zamieńmy się rolami”- lekcja fizyki oczami uczniów klasy VII i VIII SP.

2.„Zróbmy to razem”- pokaz doświadczeń fizycznych (górny korytarz 11.10-11.25,12.10-12.25).

3.„Fizyczny czar par”- uczniowie z klas VII,VIII SP oraz gimnazjum (1 para z klasy, 4 lekcyjna, górny korytarz).

4. „Znani fizycy”- nauka przez zabawę. (chętni uczniowie gimnazjum).

5.Quiz – fizyczna misja – (chętni uczniowie – sala komputerowa długa przerwa 10.10 – 10.25).

Środa (13.03.2019r.) – DZIEŃ GEOGRAFICZNY

1. „Zdjęcia z naszych podróży”- wystawa zdjęć na górnym korytarzu.
2. „Podróż dookoła świata praca z atlasem geograficznym”- konkurs geograficzny (dla chętnych uczniów z klas VII-VIII SP i III gimnazjum).
3. „Książka godna polecenia” – promocja czytania czasopism i książek geograficznych, podróżniczych(górny korytarz).
4. „ Oni zmienili świat- sławni podróżnicy”- prezentacja multimedialna na dolnym i górnym korytarzu.
5. „Geograficzne łamigłówki” – zdobywanie plusów na ocenę (5 plusów ocena bardzo dobra)- na przerwach dla chętnych uczniów.
6. „Czym zajmuje się geografia? Poszerzenie wiedzy na temat dziedzin geografii” – tablica informacyjna lub plakaty (na górnym korytarzu).

Czwartek (14.03.2019r.) – DZIEŃ MATEMATYCZNY

1. Turniej matematyczny:Matematyka dzika” czyli jak połączyć dziką przyrodę z matematyką. Turniej dla klas IV-VI odbędzie się w sali nr 1 na 3 lekcji. Turniej dla klas VII,VIII i III gimnazjum odbędzie się w sali nr 1 na 4 lekcji. Każda klasa deleguje 3-osobowy zespół. Zgłoszenia do nauczycieli matematyki do dnia 7.03.2019r.

2. Konkurs: „Qr Kodowy Zawrót Głowy”. Konkurs adresowany jest dla klas IV – VII. Na terenie szkoły będzie można znaleźć qr kody, pod którymi ukryte będą zadania. Uczniowie, którzy odszukają i rozwiążą poprawnie wszystkie zadania otrzymują ocenę bardzo dobrą z matematyki. Karty odpowiedzi pobierane będą u nauczycieli matematyki. Aby odczytać qr kod telefonem, potrzebna jest aplikacja np. qr droid.

3. Konkurs: „ Matematyka w zastosowaniach – Quizizz”. Konkurs adresowany jest dla klas VIII i III gimnazjum. Tematykę konkursu stanowią zagadnienia związane z zastosowaniami matematyki w różnych dziedzinach życia. Celem konkursu jest popularyzacja tematyki związanej z szeroko pojętymi zastosowaniami matematyki szkolnej, rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, podnoszenie poziomu stosowania wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów praktycznych. Konkurs odbędzie się na 6 godz. lekcyjnej w sali informatycznej. Zgłoszenia do nauczycieli matematyki do dnia 7.03.2019r.

4. Konkurs „Mistrz Tabliczki mnożenia”. W konkursie wezmą udział uczniowie klas IV. Konkurs odbędzie się na lekcjach matematyki.

5. Konkurs „Mistrz rachunków”. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V. Wymagane umiejętności: rachunki pamięciowe – m. in. wykorzystanie praw matematycznych, kolejności działań do sprawnego liczenia-dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i potęgowanie liczb naturalnych, ułamków zwykłych i dziesiętnych. Konkurs odbędzie się na 1 godz. lekcyjnej w sali nr 1. Zgłoszenia do nauczycieli matematyki do dnia 7.03.2019r.

Piątek (15.03.2019r.) – DZIEŃ BIOLOGICZNY

1.„Mistrzowie genetyki” – konkurs wiedzy genetycznej;

I etap – wszyscy uczniowie klas VIII SP i III gimnazjum(1 marca 2019r. – 4 lekcyjna)

II etap – uczniowie zakwalifikowani do etapu II (8 marca 2019r. – 4 lekcyjna)

III etap – uczniowie zakwalifikowani do etapu III (15 marca 2019r., 9 lekcyjna – Noc Biologów)).

2. „Biologiczny czar par” – gry i zabawy konkursowe (dla klas VII-VIII SP i III gimnazjum- 1 para z klasy, 4 lekcyjna, sala3).

3.Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie”- pokaz doświadczeń biologicznych(dla chętnych uczniów – 11.10- 11.25, górny korytarz).

4. „Rafy koralowe zagrożone wyginięciem””-prezentacja multimedialna(dla chętnych uczniów, górny i dolny korytarz).

5. „Rafy koralowe zagrożone wyginięciem””- wystawa zdjęć (górny korytarz)

6. „Świat spod mikroskopu” – warsztaty biologiczne dla klasy VIIIa – 3 lekcyjna

7. „Ptaki wokół nas”- – wystawa zdjęć (górny korytarz)

8. „Pająki nie z tej Ziemi”- wystawa zdjęć (górny korytarz)

9. „Nauka przez zabawę”- warsztaty z mikroskopowania i gry edukacyjne(biologiczne memory) dla klas:

4b – 3 godz. lekcyjna,

4a – 5 godz. lekcyjna,

5a – 6 godz. lekcyjna.

10. „Noc Biologów”- dla chętnych uczniów(15.00-20.00, sala 3 i 3R). Oddzielny program w załączeniu.

Piątek, 15 marca 2019r.,

godzina 15.00 – 20.00

W programie:

Sesja I – „Zdrowa rywalizacja”

(15.00- 15.20)

1. Konkurs wiedzy(III etap- na żywo)- „Mistrz Genetyki”

Sesja II – „W świecie bezkręgowców”

(15.20- 16.20)

2. Prezentacja z elementami wykładu- „W świecie pasożytów”

3. Film- „Zdobywcy Ziemi- stawonogi”

4. Zajęcia warsztatowe- „Metamorfozy rozwojowe owadów”

5. Teleturniej wiedzy- „ Gra w okręty – bezkręgowce”

6. Wystawa zdjęć- „Ptaki wokół nas”, „Pająki nie z tej ziemi”, „Rafom koralowym grozi wyginięcie”

Sesja III– „Liść wytwórnia pokarmu”

(16.20- 17.50)

7. Mini wykład z elementami prezentacji multimedialnej – „Dlaczego rafom koralowym grozi wyginięcie?”

8. Zajęcia laboratoryjne– „Jakie barwniki występują w liściu”

9. Pokaz- „W jaki sposób rośliny przewodzą wodę”

10. Film- „Jak roślina wytwarza pokarm?”

11. Zajęcia z wykorzystaniem mikroskopów- „Czy sól wpływa na komórki cebuli?”

Sesja IV– „Żyj zdrowo i kolorowo”

(17.50- 19.10)

12. Zajęcia warsztatowe- „Analiza sensoryczna soku pomarańczowego”

13. Doświadczenie biologiczne- „Jak ślina wpływa na trawienie skrobi?”

14. Warsztaty kulinarne- „Szybko, zdrowo i kolorowo”

15. Pokaz- „Wykrywanie podstawowych składników pokarmowych w żywności”

16. Przerwa – degustacja owocowych przysmaków

Sesja V– „Poznaj swoje ciało”

(19.10- 20.00)

17. Badanie metodą naukową- „Czy oczy pomagają nam utrzymać równowagę?”

18. Zajęcia warsztatowe- „Do czego mogą nam służyć ludzkie linie papilarne?”

19. Referat uczniowski- „Kiedy w ewolucji pojawiły się linie papilarne i jakie inne zwierzęta je posiadają?”

Udanej przedmiotowej zabawy!!!