09 czerwca 2022r. był Szkolnym Dniem Bezpieczeństwa w Zespole Szkolnym w Cegłowie.

Program Dnia opracowali nauczyciele Zespołu ds. Bezpieczeństwa: Anna Stelmaszyk, Edyta Leszczyńska, Ewa Gut, Beata Skwiecińska-Kokoszka, Ewelina Chmielewska.

Realizację zadań koordynowała p. Beata Walas.

Kluczowym zadaniem było przeprowadzenie treningu ewakuacyjnego dla uczniów i pracowników Zespołu Szkolnego w Cegłowie w trosce o ich bezpieczeństwo.

W ramach tego Dnia zostały zorganizowane dwa konkursy plastyczne: indywidualny „Nie – uzależnieniom!” i dla klas „Bezpieczny Internet”.

Laureatami konkursu „Nie uzależnieniom” zostali następujący uczniowie:

Oliwier Mieszczanek IVb

Amelia Kordas Vb

Kamil Malesa IVa

Maja Serwatko VIIb

Mieszczanek Bartosz VIIa

Natalia Uchman VIIc

Uczniowie wyróżnieni to:

Maria Krasuska IV b

Amelia świątek Iva

Hanna Antosiewicz VIIc

Amelia Mistewicz VIIIc

Laureatami konkursu „Bezpieczny Internet” zostały klasy: 4a, 4b, 5b i 4c.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy! Pozostałym uczniom dziękujemy za udział i życzymy sukcesów w przyszłym roku szkolnym.

Oto przykłady niektórych zadań dla poszczególnych klas realizowanych w ramach Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa:

Klasy I-III

1. Napisanie listów na zajęciach w szkole do swoich rodziców z prośbą o bezpieczną jazdę samochodem oraz zapinanie pasów

2. Ćwiczenie zasad bezpiecznego przechodzenia przez pasy na drodze.

3. Spotkanie z policjantem – rozmowa na temat bezpieczeństwa dzieci na drodze oraz prezentacja wyposażenia samochodu policyjnego.

Klasa IV

1. Udział w kursie pierwszej pomocy. Szkolenie przeprowadzili dla młodszych kolegów uczniowie klas VIII. Zakończyło się ono egzaminem i uroczystym wręczeniem przez p. Dyrektor Emilię Kowalczyk Rumak certyfikatów ukończenia kursu pierwszej pomocy dla klas czwartych.

Klasa V i VI

1. Przeprowadzenie na lekcji informatyki internetowego quizu wiedzy o bezpieczeństwie w sieci dla klas V i VI SP. Uczniowie z najlepszymi wynikami otrzymali dodatkowe bardzo dobre oceny z informatyki.

Klasa VII

1. Oglądanie filmów instruktażowych dotyczących zasad prawidłowego zachowania się w różnych sytuacjach zagrożenia oraz wspólne rozwiązywanie zadań problemowych związanych z tematyką zagrożeń w różnych sytuacjach życiowych.

Klasa VIII

1. Aktywny udział w Szkolnym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w zakresie pierwszej pomocy „Czar par”.

W ciągu całego dnia chętni uczniowie mogli także rozwiązywać krzyżówki, wykreślanki i rebusy z zakresu pierwszej pomocy na stoisku „Krzyżówkomaniaka”. Poza tym każda klasa przygotowała na godzinie wychowawczej i nakleiła na drzwiach swojej sali lekcyjnej hasło bądź rymowany wierszyk promujący bezpieczeństwo (w różnych aspektach – na drodze, w sieci, w szkole itp.). Wszyscy uczniowie i nauczyciele mogli także podziwiać piękne prace konkursowe na specjalnie przygotowanych do tego celu wystawach.

W Przedszkolu i Klubie Malucha największą atrakcją okazał się duży wóz policyjny i strażacki. Dzieci mogły zapoznać się z ich wyposażeniem i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Dodatkową atrakcją dla dzieci było polewanie wody z węża i przewracanie nią pachołków.

Aktywnie również włączyły się w realizację programu dzieci z Filii w Piasecznie, gdzie szczególną atrakcją było spotkanie ze strażakiem i prezentacja wozu strażackiego.

Wszystkie zaplanowane zadania zostały w tym Dniu wykonane, a uśmiechnięte buzie dzieci i młodzieży wynagrodziły organizatorom trudy przygotowań.

Organizatorzy Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa dziękują Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły oraz uczniom(szczególnie z klas VIII) za pomoc przy realizacji zadania, za cierpliwość i zrozumienie.

Kategorie: Aktualności

Skip to content