Szkolenie

Aneta Zadunajska    9 marca 2018

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej na szkolenia, które poprowadzą BOŻENA FORMA i ANNA PRZEPIÓRA

W przypadku zapisania się na dwa szkolenia cena za dwa cykle wynosi  140,00zł


Temat: ZABAWY LOGICZNE I MATEMATYCZNE Z ELEMENTAMI KODOWANIA

Termin: 23.04.2018, godz.16.00

Warsztat obejmuje:

  • propozycje zabaw o charakterze logicznym stymulujących rozwój myślenia logicznego oraz stymulujących rozwój takich operacji myślowych jak analizowanie,
  • syntetyzowanie polegające na łączeniu, wiązaniu wyodrębnionych składników, abstrahowanie, porównywanie,  różnicowanie, ujmowanie podobieństw i różnic, dedukowanie, wnioskowanie.

 Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

Koszt: 80zł/od osoby.

Każdy z uczestników otrzymuje płytę z dokładnym opisem działań oraz e zaświadczenie uczestnictwa w warsztacie.

 Wpłaty można dokonać na miejscu, można otrzymać rachunek (przelew, gotówka),


Temat: KTO TY JESTEŚ – POLAK MAŁY REALIZACJA WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO  W ŚWIETLE PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Termin 23.04.2018, godz. 18.30                        

Warsztat obejmuje:

  • działania przy muzyce, efektowne tańce, pieśni połączone z elementem ruchu, duża ilość  rekwizytów, instrumentacje, działania aktywizujące.
  • materiały do wykorzystania podczas uroczystości obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, zajęć otwartych z rodzicami oraz w codziennej pracy z dziećmi.

Czas trwania szkolenia: – 3 godziny dydaktyczne
Koszt: 80zł/od osoby.

 Każdy z uczestników otrzymuje:

  • płytę z muzyką (wersje wokalne i instrumentalne)
  • płytę z dokładnym opisem działań, zdjęciami, zapisami nutowymi, szablonami do zajęć plastycznych
  • zaświadczenie uczestnictwa w warsztacie.

Zapisy: Aneta Duda tel. 608 064 535 lub (25)757 08 86