Szkolenie dla nauczycieli języka francuskiego

Karolina Kluczek    27 stycznia 2018

W dniach 19-21 stycznia 2018r. p. Sylwia Zychowicz-Anc wzięła udział w prestiżowym szkoleniu dla nauczycieli języka francuskiego w Polsce. Szkolenie było zorganizowane w wymiarze 15 godzin dydaktycznych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Francuski w Polsce. Temat szkolenia to Nauczanie języka francuskiego dzieci w wieku 4-11 lat / Enseigner le fraçais langue étrangère aux jeunes publics, 4-11 ans. Prelegentem był Hugues Denisot, trener nauczycieli i autor podręczników Les Loustics 1, Les Loustics 2, Les Loustics 3, Super Max, Tatou le matou.

To był dla mnie olbrzymi zaszczyt uczestniczyć w tej formie doskonalenia zawodowego i reprezentować naszą szkołę na tle dużych szkół i przedszkoli międzynarodowych, dwujęzycznych z całego kraju. Jesteśmy wyjątkową szkołą, która pozwala na naukę drugiego języka obcego, języka francuskiego już od 4 klasy szkoły podstawowej. Dzięki staraniom Dyrekcji Zespołu Szkolnego w Cegłowie nasze dzieci mają możliwość rozwijania kompetencji językowych już w młodszych klasach, co jest rzadkością.’’

Autor: Sylwia Zychowicz-Anc, nauczyciel języka francuskiego