Szkolenie dla nauczycieli – czas zabawy i nauki

Aneta Zadunajska    21 listopada 2017

Dnia 15 listopada po raz kolejny odbyło się w naszej szkole szkolenie dla nauczycieli przedszkola oraz edukacji wczesnoszkolnej prowadzone przez p. Annę Przepiórę i Bożenę Forma. Tym razem dla uczestników zaproponowaliśmy dwa szkolenia: „Od szlaczka do literki – pisanie czytanie to kłopot niewielki” oraz Zabawy sensoryczne zintegrowane zmysły  – zabawy i ćwiczenia wspierające integracje sensoryczną dzieci w wieku przedszkolnym”.

W trakcie szkolenia przybliżono uczestniczkom  nową podstawę programową wychowania przedszkolnego, oraz przedstawiono wskazówki metodyczne do jej realizacji w oparciu o własne doświadczenia oraz system „Edukacji przez ruch” Doroty Dziamskiej. Autorki szkolenia podkreślały, że niezwykle istotną rolę podczas nauki pisania i czytania pełni integracja wielu zmysłów (integracja sensoryczna). Oparcie poznawania świata na jednoczesnym uruchamianiu zmysłu wzroku, słuchu, dotyku oraz ruchu aktywizuje pracę mózgu, zapewnia prawidłowe dotlenienie mózgu dzięki czemu umożliwia jej pełną realizację podczas zajęć.

Autorki szkolenia zaproponowały autorskie rozwiązania mające na celu przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, jak również propozycje zabaw z elementami terapii sensorycznej tj. ścieżki i książeczki sensoryczne, pojemniczki sensoryczne, zabawy z wykorzystaniem łapek na muchy które aktywizują percepcję ruchową, wzrokową i słuchową, zabawy z wierszykami i piosenkami oraz wiele zabaw sensorycznych pobudzających wszystkie zmysły.

Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w szkoleniu i zapraszam na kolejne warsztaty , które odbędą się już wiosną!

Aneta Duda