Zaproszenie na szkolenie

Aneta Zadunajska    5 października 2017

Zapraszamy

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

na szkolenie, które odbędzie się w Zespole Szkolnym w Cegłowie

Termin 15.11.2017 START GODZ:  16.00

OD SZLACZKA DO LITERKI – PISANIE CZYTANIE TO KŁOPOT NIEWIELKI

Warsztat obejmuje:

– kształtowanie gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole,

– zapoznanie z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ, wskazówki metodyczne,

– propozycje działań z dziećmi – nowe pomysły, gry, zabawy i inne ciekawe rozwiązania w oparciu o własne doświadczenia,

– wiele propozycji pomocy dydaktycznych do wykonania samodzielnie,

– propozycje zabaw i ćwiczeń przy muzyce.

Uczestnicy otrzymują:

– płytę z muzyką

– płytę z opisami

 Termin: 15.11.2017 START GODZ: 18.30

ZABAWY SENSORYCZNE ZINTEGROWANE ZMYSŁY  – ZABAWY I ĆWICZENIA WSPIERAJĄCE INTEGRACJE SENSORYCZNĄ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Podczas warsztatu uczestnicy poznają szereg zabaw wspierających proces  integracji sensorycznej oraz sposoby wykonania prostych przyborów i zabawek. Dostarczanie bodźców bazowym systemom sensorycznym jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania i czynnikiem podnoszącym skuteczność działań edukacyjnych dziecka oraz nauczyciela.

Czas trwania każdego warsztatu: – 3 godziny dydaktyczne

Koszt: 80zł/od osoby – udział w jednym warsztacie

UWAGA! Udział w dwóch warsztatach – koszt 120zł od osoby

Wpłaty na miejscu, można otrzymać rachunek (przelew, gotówka),

Każdy otrzymuje materiały oraz zaświadczenie uczestnictwa w warsztacie.

 

Osoba odpowiedzialna za organizację:

Aneta Duda tel. 608 064 535 lub (25)757 08 86