Szkoła dla przyrody – pracownia przyrodnicza w kształceniu postaw proekologicznych w ramach realizacji projektów badawczych.

Karolina Kluczek    26 listopada 2015

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas IV – VI przystąpili do realizacji zadania edukacyjnego z ekologii. Projekt realizowany jest w oparciu o metody pracy, rozwijające umiejętności cenne społecznie, czyli pracy w zespołach zadaniowych, komunikacji interpersonalnej i inne.

Uczniowie z różnych klas (w grupach mieszanych) badali środowisko wodne, glebę i powietrze w swoich okolicach. Odbyli zajęcia w gminnej oczyszczalni ścieków. Przygotowany został konkurs plastyczny „Dbam o środowisko”, uczniowie wykonali „cuda” z odpadów. Wszystkie przewidziane w projekcie działania podnoszą świadomość dzieci i ich rodziców na temat jak ważne jest środowisko naturalne i jakie się wiążą z tym problemy i zagrożenia dla nas ludzi.W ramach zadania pracownia przyrody wzbogaciła się w wiele cennych i ciekawych pomocy dydaktycznych: do prowadzenia warsztatów ekologicznych, zestawów edukacyjnych, tablicę multimedialną i wiele innych.

Koordynatorem projektu jest nauczyciel przyrody, p. Teodora Wójcik, a finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Autor: Teodora Wójcik