Szkoła dla przyrody – pracownia przyrodnicza w kształceniu postaw proekologicznych w ramach realizacji projektów badawczych.

26 listopada 2015

- Karolina Kluczek -

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas IV – VI przystąpili do realizacji zadania edukacyjnego z ekologii. Projekt realizowany jest w oparciu o metody pracy, rozwijające umiejętności cenne społecznie, czyli pracy w zespołach zadaniowych, komunikacji interpersonalnej i inne.

Uczniowie z różnych klas (w grupach mieszanych) badali środowisko wodne, glebę i powietrze w swoich okolicach. Odbyli zajęcia w gminnej oczyszczalni ścieków. Przygotowany został konkurs plastyczny „Dbam o środowisko”, uczniowie wykonali „cuda” z odpadów. Wszystkie przewidziane w projekcie działania podnoszą świadomość dzieci i ich rodziców na temat jak ważne jest środowisko naturalne i jakie się wiążą z tym problemy i zagrożenia dla nas ludzi.W ramach zadania pracownia przyrody wzbogaciła się w wiele cennych i ciekawych pomocy dydaktycznych: do prowadzenia warsztatów ekologicznych, zestawów edukacyjnych, tablicę multimedialną i wiele innych.

Koordynatorem projektu jest nauczyciel przyrody, p. Teodora Wójcik, a finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Autor: Teodora Wójcik

Aby kontynuować oglądanie strony, musisz zaakceptować pliki cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close