Świetlica podbija kosmos!

swietlica    19 maja 2019

 Dzieci w świetlicy szkolnej spędziły dwa ostatnie tygodnie „z książką w kosmosie”. Pod koniec kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Książki, w związku z tym cały tydzień poświęciliśmy książce – naszej przyjaciółce. Zachęcaliśmy dzieci do korzystania z prasy dziecięcej i czytania książek, kształtowaliśmy nawyk szanowania książek oraz wskazywaliśmy ich wartości poznawcze. Obejrzeliśmy prezentację multimedialną dotyczącą budowy książki. Wspólnie czytaliśmy fragmenty książek dla dzieci z zasobów biblioteki szkolnej, słuchaliśmy wierszy poświęconych tej tematyce. Zajęcia biblioteczne wprowadziły dzieci w bogaty świat literatury, uczniowie zapoznali się z księgozbiorem bibliotecznym oraz zasadami korzystania z niego. Kolejny tydzień spędziliśmy w kosmosie. Zapoznaliśmy dzieci z Układem Słonecznym, nazwami poszczególnych planet, ich budową, a także rodzajami pojazdów kosmicznych. Dzieci zbudowały z klocków rakietę, UFO oraz kosmitę. Poznaliśmy cykl powstawania dnia i nocy, pór roku. Przeprowadziliśmy doświadczenia wyjaśniające dzieciom siłę odrzutu, dzięki której startuje rakieta oraz znaczenie tlenu. Rozmawialiśmy na temat wielkości wszechświata, jego tajemniczości i różnorodności.