Światowy Dzień Wolontariatu

Anna Chojnacka    7 grudnia 2015

Światowy Dzień Wolontariatu obchodzony jest od 1986 roku. W naszej szkole wolontariat działa od 10 lat pod patronatem Caritas. Wolontariusze pomagają w organizacji imprez szkolnych i środowiskowych na rzecz osób potrzebujących. Wszystko co robią jest odzwierciedleniem ich serdeczności.
4 grudnia 2015 roku odbyła się w Warszawie V Gala Wolontariatu pod hasłem “Wolontariat łączy pokolenia“, która rozpoczęła w naszej szkole Światowy Dzień Wolontariatu. Podczas Gali dwie uczennice: Aleksandra Filipiec i Kinga Zgódka otrzymały wyróżnienia za pracę na rzecz drugiego człowieka.
W dniach 7-11.12.2015r. potrwa Szkolny Tydzień Wolontariatu. W tym czasie będą miały miejsce działania propagujące ideę wolontariatu, tj.:
– rozprowadzanie świec Caritas – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom oraz sianko pod wigilijny obrus,
konkurs plastyczny “Kim jest wolontariusz?”, w którym mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie.                                                                                                                                            Wszelkich informacji będą udzielać uczniowie – wolontariusze. ZAPRASZAMY!!!