Sprzątanie Świata

Malwina Sankowska    21 września 2016

Podaj dalej… drugie życie odpadów, pod takim hasłem w dniu 16 września 2016r odbyła się tegoroczna akcja sprzątania świata, koordynowana i organizowana już 23 raz przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie Świata – Polska 2016”. Do akcji włączyli się również uczniowie Zespołu Szkolnego w Cegłowie.

Hasło tegorocznej akcji przypomina, że Ziemia, to dom nie tylko na jedno pokolenie. Nasi przodkowie kochali środowisko, szanowali duchowe siły przyrody i troszczyli się o nasze otoczenie. My też powinniśmy o nie dbać, ponieważ każdy z nas woli zbierać w lesie grzyby niż śmieci. Dlatego celem akcji było promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

W związku z tym nasi uczniowie wspólnie z wychowawcami, nauczycielami i koordynatorami akcji p. Beatą Walas i p. Teodorą Wójcik posprzątali okolice szkoły, uliczne skwery i przydrożny las w kierunku Pełczanki, Posiadał i Mieni. Uczniowie zaopatrzeni w worki i rękawiczki, likwidowali małe przydrożne wysypiska śmieci, które pozostawili nieświadomi rówieśnicy lub dorośli.

W ramach akcji chętni uczniowie wzięli także udział w szkolnym konkursie pt. „Moje rady na odpady”,w którym na szczególne wyróżnienie zasługują dwie uczennice gimnazjum: Julia Lisiecka z klasy IIIa i Wiktoria Zalewska z klasy IIa.

Dzięki tegorocznej akcji uczniowie Zespołu Szkolnego w Cegłowie już wiedzą, że trzeba produkować mniej śmieci, segregować odpady, nie niszczyć środowiska i pamiętać o przyrodzie codziennie. Świat sam się nie posprząta!

Autor: Beata Walas

p60916-111035a p60916-110512a p60916-105659a p60916-105455a p60916-105445a p60916-105339a p60916-105320a