Sprzątanie świata przez klasy 4-6 i gimnazjum 2015

Karol Sieńkowski    29 grudnia 2015

Wyprawa-poprawa” – pod takim hasłem przebiegała tegoroczna akcja Sprzątania Świata-Polska.

W dniu 18 września 2015 r., jak co roku, uczniowie Zespołu Szkolnego w Cegłowie wraz z nauczycielami włączyli się w tę ogólnopolską akcję. Dzieci i młodzież, wyposażeni w rękawiczki i worki, przy pięknej pogodzie wyszli na teren Cegłowa. Uczniowie klas IV – VI sprzątali pobocza ulic w naszej miejscowości, a klasy gimnazjalne drogi dojazdowe. W tym roku zebraliśmy o wiele mniej śmieci niż w ubiegłych latach. Z dumą możemy powiedzieć, że Cegłów staje się coraz czystszą miejscowością, ponieważ o nią dbamy.

Akcja Sprzątania Świata była jak zwykle świetną okazją do rozmów na temat jakże ważnych spraw – segregacji śmieci, recyklingu, konieczności dbania o naszą planetę. W klasach odbyły się pogadanki, konkursy uświadamiające uczniom występki ludzkości zagrażające środowisku naturalnemu. W tygodniu poprzedzającym akcję p. Teodora Wójcik- nauczyciel przyrody zorganizowała konkurs plastyczny „Dbam o środowisko”. Najlepsze prace uczniów kl. IV-VI zostały wystawione na korytarzach naszej szkoły. Mogli się z nimi zapoznać również rodzice przy okazji zebrania.  Sprzątanie Świata to akcja, która pomaga w kształtowaniu postaw, które w przyszłości powinny stać się stylem naszego życia.

Za okazaną pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia dziękujemy Urzędowi Gminy oraz PGK w Węgrowie.

W tym roku szkolną akcję koordynowały: p. Teodora Wójcik w  kl. IV-VI, p. Beata Walas w gimnazjum, a z ramienia dyrekcji p. Mariola Olejnik – z-ca dyrektora.

Dziękujemy wszystkim  za zaangażowanie i pracę na rzecz środowiska!