Najmłodsi sprzątają świat 2015

Karol Sieńkowski    28 grudnia 2015

W dniu 18 września 2015 uczniowie klas 1 -3 włączyli się w akcję “Sprzątanie Świata”. Od najmłodszych lat dzieci uczą się zasad dbania o środowisko.
W promieniach słońca, wyposażeni w rękawiczki i worki porządkowaliśmy najbliższe otoczenie wokół szkoły. Gdy teren lśnił  już czystością, oddaliśmy się pracy twórczej nt. “Dwa światy- czysty i zaśmiecony”. W swoich pracach wyraziliśmy chęć życia w środowisku czystym i estetycznym.