Spotkanie z policjantem w przedszkolu!!!

Ola Pernach    16 czerwca 2016

We wtorek 14 czerwca odbyło się w naszym przedszkolu profilaktyczne spotkanie z policyjnym borsukiem. Wszystkie przedszkolaki mogły wziąć udział w bardzo ciekawej i kształcącej zarazem pogadance z udziałem policyjnej maskotki sierżanta Borsuka i starszej sierżant Dominiki Witek z mińskiej komendy. Policjantka i borsuk rozmawiali z dziećmi o ich bezpieczeństwie w życiu codziennym, miedzy innymi o właściwym zachowaniu się na drodze i podczas przechodzenia przez przejścia dla pieszych.

Policyjny borsuk sukcesywnie dociera do tych placówek oświatowych, z których napływają prośby o organizację spotkań profilaktycznych w ramach programu „Z Borsukiem bezpieczniej”.

Policjanci podczas każdego spotkania z przedszkolakami przypominają maluchom o numerach alarmowych, o właściwym i odpowiednim zachowaniu w domu oraz w przedszkolu, poszanowaniu swoich rówieśników i osób starszych, a także bezpiecznym korzystaniu z przejść dla pieszych.

W spotkaniu wzięło udział ponad 80 dzieci, podczas którego mogły wysłuchać interesującego wykładu na temat bezpiecznych zachowań, a przy tym mieć możliwość zadawania pytań policjantom.