,,Ślubuję być dobrym uczniem…”

15 grudnia 2015

- Ewelina Walas -

,,Ślubuję być dobrym uczniem…” – słowa przysięgi złożonej przez pierwszoklasistów brzmiały niezwykle poważnie. Na ten dzień dzieci czekały z niecierpliwością i przygotowywały się do niego od pierwszych dni nauki w szkole. Zapoznawały się ze swoimi prawami i obowiązkami, poznawały zasady panujące w klasie i szkole. Wiedziały, że aby zostać przyjętymi do braci uczniowskiej muszą udowodnić, że są tego godne. 13 X 2015r. o 15.00 odbyło się uroczyste ślubowanie klas Ia, Ib i Ic oraz pasowanie ich na uczniów tej szkoły. Dzieci zaprezentowały część artystyczną, a po niej złożyły przysięgę na sztandar szkoły. Następnie pani dyrektor Emilia Kowalczyk – Rumak pasowała każde dziecko na ucznia. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie przez wychowawczynie p. Annę Gawor, p. Małgorzatę Zalewską oraz p. Grażynę Markowską pamiątkowych dyplomów, biretów i innych drobnych upominków. Na koniec uroczystości w salach na uczniów czekała niespodzianka – poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych wyników na pierwszym szkolnym świadectwie.

Autor – Małgorzata Zalewska

 

Aby kontynuować oglądanie strony, musisz zaakceptować pliki cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close