,,Ślubuję być dobrym uczniem…”

Ewelina Walas    15 grudnia 2015

,,Ślubuję być dobrym uczniem…” – słowa przysięgi złożonej przez pierwszoklasistów brzmiały niezwykle poważnie. Na ten dzień dzieci czekały z niecierpliwością i przygotowywały się do niego od pierwszych dni nauki w szkole. Zapoznawały się ze swoimi prawami i obowiązkami, poznawały zasady panujące w klasie i szkole. Wiedziały, że aby zostać przyjętymi do braci uczniowskiej muszą udowodnić, że są tego godne. 13 X 2015r. o 15.00 odbyło się uroczyste ślubowanie klas Ia, Ib i Ic oraz pasowanie ich na uczniów tej szkoły. Dzieci zaprezentowały część artystyczną, a po niej złożyły przysięgę na sztandar szkoły. Następnie pani dyrektor Emilia Kowalczyk – Rumak pasowała każde dziecko na ucznia. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie przez wychowawczynie p. Annę Gawor, p. Małgorzatę Zalewską oraz p. Grażynę Markowską pamiątkowych dyplomów, biretów i innych drobnych upominków. Na koniec uroczystości w salach na uczniów czekała niespodzianka – poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych wyników na pierwszym szkolnym świadectwie.

Autor – Małgorzata Zalewska