Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej

24 października 2017

- Elżbieta -

Dnia 16.10.2017 r. o godzinie 11:30 odbyła się doniosła uroczystość. W poczet uczniów Szkoły Podstawowej w Cegłowie przyjęto pierwszoklasistów. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście:
Skarbnik Gminy Cegłów – pani Milena Dąbrowska
Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Monika Milewska
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – pan Jacek Kobyliński
Pani Dyrektor Emilia Kowalczyk-Rumak

Wicedyrektorzy – pani Mariola Olejnik i pan Karol Sieńkowski

Pierwszoklasiści przygotowali pod okiem swoich pań wychowawczyń program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności taneczne, wokalne i recytatorskie. Szczególnie spodobał się polonez, którym rozpoczęły uroczystość. Wykazali się również wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że mogą już zostać przyjęci do braci uczniowskiej. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Pasowania na uczniów szkoły dokonała pani Dyrektor Emilia Kowalczyk-Rumak. Dzieci otrzymały dyplomy, ołówki i odblaski. Fundatorem odblasków był WORD, a pan dyrektor życzył dzieciom bezpiecznej drogi w drodze do szkoły. Po Ślubowaniu Rodzice pierwszoklasistów poczęstowali zgromadzonych gości słodyczami, a panie wychowawczynie podziękowały swoim koleżankom z klas zerowych za przygotowanie dzieci do szkoły. Pani Dyrektor życzyła pierwszakom wielu sukcesów.

 

Aby kontynuować oglądanie strony, musisz zaakceptować pliki cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close