SKO

Magdalena Sujak    23 września 2019

Szkolna Kasa Oszczędności

Wraz z nowym rokiem szkolnym nasze SKO zaprasza wszystkich

do systematycznego oszczędzania.

Nowych uczniów zachęcamy do kontaktu z opiekunem

panią Beatą Skwiecińską- Kokoszka.

Zapraszamy do SKO!