Rusza akcja “Szczęśliwy numerek”

edytaleszczynska    19 października 2016

sznumerekSzczęśliwy Numerek to losowany każdego dnia numer z dziennika. Numer losowany będzie przez dziennik elektroniczny i wyświetlony po zalogowaniu na koncie Ucznia oraz Rodziców. Akcję zainicjował Samorząd Uczniowski naszej szkoły.

 

Regulamin „Szczęśliwego numerka”

Każdy ma prawo do szczęścia.

 1. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:
 • niezapowiedzianych kartkówek
 • niezapowiedzianych odpowiedzi
 • zadanych zadań domowych
 • odpowiedzi ustnej na ocenę;
 1. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od:
 • zaplanowanych sprawdzianów
 • zaplanowanych kartkówek
 • zaplanowanego pytania
 • bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i książek. Odmowa pracy w czasie zajęć powoduje utratę przywileju Szczęśliwego Numerka (decyduje nauczyciel danego przedmiotu);
 • wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego.
 1. Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.
 2. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.
 3. Szczęśliwy Numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.
 4. W przypadku, gdy uczeń wylosuje szczęśliwy numerek, ale nie zachowuje podstawowych norm społecznych oraz nie wypełnia obowiązków uczniowskich zarówno na lekcji jak i na przerwach nie może skorzystać z praw przysługujących szczęśliwemu numerkowi.
 5. Szczęśliwy numerek obowiązuje od 24 października 2016 r. aż do odwołania.