Rusza akcja “Szczęśliwy numerek”

19 października 2016

- edytaleszczynska -

sznumerekSzczęśliwy Numerek to losowany każdego dnia numer z dziennika. Numer losowany będzie przez dziennik elektroniczny i wyświetlony po zalogowaniu na koncie Ucznia oraz Rodziców. Akcję zainicjował Samorząd Uczniowski naszej szkoły.

 

Regulamin „Szczęśliwego numerka”

Każdy ma prawo do szczęścia.

 1. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:
 • niezapowiedzianych kartkówek
 • niezapowiedzianych odpowiedzi
 • zadanych zadań domowych
 • odpowiedzi ustnej na ocenę;
 1. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od:
 • zaplanowanych sprawdzianów
 • zaplanowanych kartkówek
 • zaplanowanego pytania
 • bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i książek. Odmowa pracy w czasie zajęć powoduje utratę przywileju Szczęśliwego Numerka (decyduje nauczyciel danego przedmiotu);
 • wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego.
 1. Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.
 2. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.
 3. Szczęśliwy Numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.
 4. W przypadku, gdy uczeń wylosuje szczęśliwy numerek, ale nie zachowuje podstawowych norm społecznych oraz nie wypełnia obowiązków uczniowskich zarówno na lekcji jak i na przerwach nie może skorzystać z praw przysługujących szczęśliwemu numerkowi.
 5. Szczęśliwy numerek obowiązuje od 24 października 2016 r. aż do odwołania.

Aby kontynuować oglądanie strony, musisz zaakceptować pliki cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close