Rosną mury hali sportowej

01 grudnia 2015

- Jolanta Różycka -

28.09.2015 r. wmurowany został kamień węgielny pod budowę hali sportowej. Uroczystość miała podniosły charakter i uświetniona została obecnością szacownych gości: Marii Koc, Senatora RP; Janiny Ewy Orzełowskiej, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego; Teresy Wargockiej, radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego; Mirosława Krusiewicza, dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego; Mariusz Kozery, zastępcy dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich; Antoniego Jana Tarczyńskiego, starosty Powiatu Mińskiego oraz radnych powiatowych i gminnych, policji, pracowników zarządu dróg, leśniczych, wójtów i burmistrzów ościennych gmin i miast, strażaków, sołtysów, prezesów stowarzyszeń. Licznie zgromadzili się także gospodarze obiektu: wójtowie Gminy Cegłów z pracownikami, dyrektorzy Zespołu Szkolnego w Cegłowie, nauczyciele, przedstawiciele rodziców i młodzież oraz przedstawiciele firmy Zeltech – generalnego wykonawcy: Stanisław Przesmycki, Agnieszka Przesmycka i Karol Przesmycki. Wmurowanie kamienia węgielnego poprzedzone zostało jego poświęceniem i odczytaniem treści Aktu Erekcyjnego. Poświęcenia dokonali ks. Dariusz Cempura i kpł. Grzegorz Dróżdż, a dyrektor szkoły Emilia Kowalczyk-Rumak odczytała tekst aktu i zaprosiła honorowych gości do jego podpisania. Wójt gminy Marcin Uchman we wstępnym przemówieniu przedstawił zebranym kulisy budowy hali sportowej. Honorowi goście dokonali wmurowania kamienia węgielnego. Wielu z nich zabrało głos, zgodnie twierdząc, że budowa hali sportowej jest niezwykle cennym i potrzebnym przedsięwzięciem. Pani Teresa Wargocka podkreśliła rolę wychowania fizycznego w procesie rozwoju młodzieży. Starosta Powiatu Mińskiego, Antoni Jan Tarczyński zauważył, że w ostatnich latach w Cegłowie prowadzone są inwestycje, które zmieniają na lepsze obraz miejscowości. Inni prelegenci wyrazili przekonanie, że jedynie zgoda i dialog prowadzą do sukcesu. Wtedy działania podejmowane przez władze samorządowe służą dobru całej społeczności. Zwieńczenie uroczystości stanowiły występy: wokalny p. Anny Cegiełki oraz pokaz freestyle’owy z piłką w wykonaniu absolwenta szkoły Krystiana Wójcika.

Aby kontynuować oglądanie strony, musisz zaakceptować pliki cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close