Rekrutacja do przedszkoli

Magdalena Sujak    5 marca 2019
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
na rok szkolny 2019/2020
Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Cegłów
Nr 14/W/2019 z dnia 30 stycznia 2019r.
rekrutacja do publicznych przedszkoli działających
na terenie Gminy Cegłów na rok
szkolny 2019/2020 odbędzie się w dniach
2.03. – 16.03. 2019r.
Wniosek o przyjecie do przedszkola można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej Zespołu Szkolnego w Cegłowie.
Wypełnione dokumenty należy składać
w sekretariacie Zespołu Szkolnego w Cegłowie.