Rekrutacja do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

Karol Sieńkowski    3 czerwca 2016

Dyrekcja Zespołu Szkolnego w Cegłowie przypomina o trwającej rekrutacji do Publicznego Gimnazjum w Cegłowie. Stosowne wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji zawartym w zasadach i kryteriach rekrutacji.

Wzory wniosków oraz zasady i kryteria rekrutacji dostępne są na stronie naszej szkoły w zakładce Rekrutacja->Do0kumenty.