Nabór do klas sportowych

Wójt Gminy Cegłów i Dyrektor Zespołu Szkolnego w Cegłowie zapraszają uczniów obecnych klas III i IV szkoły podstawowej do klas sportowych z rozszerzonym programem z wychowania fizycznego:

w zakresie piłki ręcznej – dziewczęta
w zakresie piłki nożnej – chłopcy

NABÓR DO KLAS SPORTOWYCH ROZPOCZNIE SIĘ W DNIU 4 KWIETNIA 2018r.

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy utworzenie 2 klas sportowych – klasy IV i V.
Serdecznie zapraszamy uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania sportowe do wybrania oferty klasy.

Oferta klas sportowych
Z dniem 1 września 2018 roku przy akceptacji Gminy Cegłów oraz współpracy z UKS  „JUTRZENKA JUNIOR” i KS „JUTRZENKA”  w Zespole Szkolnym w Cegłowie proponujemy utworzyć 2 klasy sportowe kl. IV i kl. V o specjalności piłka ręczna dla dziewcząt i piłka nożna dla chłopców.
Ukierunkowany program szkolenia sportowego, ma na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień uczniów w/w dyscyplinach sportu. W porozumieniu z klubami sportowymi ustalono obowiązkowy wymiar godzin zajęć sportowych, który wynosi 12 godzin tygodniowo. W ramach tych godzin realizowane będą obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego (2 godz./tydz- zajęcia ogólnorozwojowe.) przewidziane w ramowym planie nauczania dla szkoły podstawowej równolegle program szkolenia sportowego w szkole (6 godz./tydz. – dla dziewcząt piłka ręczna , dla chłopców piłka nożna) oraz po 4 godziny zajęć klubowych.
Szkoła Podstawowa w Cegłowie już od kilku lat realizuje rozszerzony zakres wychowania fizycznego w zakresie piłki ręcznej dziewcząt i osiąga znaczące sukcesy. Treningi chłopców w zakresie piłki nożnej realizuje KS „Jutrzenka Cegłów”. Zainteresowanie dzieci tymi dyscyplinami sportu w gminie Cegłów jest na tyle duże, że warto je wesprzeć systemowymi rozwiązaniami na jakie pozwala klasa sportowa. Dodatkowym atutem takich klas będzie bardzo dobra baza sportowa, która pojawi się wraz z nowo wybudowaną halą sportową.
Zadaniem klasy sportowej jest między innymi: stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych; dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości objętych programem nauczania na zajęciach dydaktycznych; umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe uczestniczenia w zawodach sportowych.

Zapraszamy Uczniów i ich Rodziców do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną. Szkoła od września 2018r. dysponować będzie odpowiednią bazą treningową i sprzętem sportowym.
Władze gminy, dyrekcja szkoły i kadra pedagogiczna stworzy uczniom klasy sportowej najlepsze warunki umożliwiające łączenie zajęć sportowych z realizacją zajęć dydaktycznych.
Plan lekcji szkolnych będzie dostosowany i zintegrowany z zajęciami treningowymi.
W klasach sportowych prowadzony będzie ukierunkowany program szkolenia sportowego, mający na celu doskonalenie uzdolnień uczniów w wybranych dyscyplinach .
Szkoła zapewnia uczniom klas sportowych:

  • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną,
  • możliwość wyboru dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  • naukę dwóch języków obcych (do wyboru)
  • odpowiednią bazę treningową (hala sportowa, boiska, siłownia, sauna)

Kluby Sportowe zapewniają uczniom klas sportowych:

  • udział w systemie współzawodnictwa sportowego (zawody miejskie, wojewódzkie, ogólnopolskie),
  • organizację zgrupowań , obozów kondycyjnych i rekreacyjno-sportowych

Dokumenty do pobrania: