Skład Rady Rodziców

Monika Milewska-Urbanek Przewodnicząca Rady Rodziców 

Konrad Floriańczyk – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

Monika Wójcik-Bąbiak – Sekretarz Rady Rodziców

Joanna Maciejewska – Skarbnik Rady Rodziców

Przedstawiciele z poszczególnych grup i klas

Klasa

Imię i Nazwisko

gr. 3 – latki przedszkole

Paulina Sikorska

gr. 4 – latki przedszkole

Monika Wójcik-Bąbiak

gr. 5 – latki przedszkole

Wioletta Krzemińska

“O”a

Joanna Duszczyk

kl. I a

Magdalena Boryszewska

kl. I b

Iryna Koseska

kl. II a

Dorota Wójcik

kl. II b

Aneta Kalinowska

kl. II c

Joanna Maciejewska

kl. III a

Konrad Floriańczyk

kl. III b

Krzysztof Kaska

kl. IV a

Monika Milewska-Urbanek

kl. V a

Wioletta Młynarska

kl. V b

Iwona Serwatko

kl. V c

Rafał Sadoch

kl. VI a

Kinga Strzelec

kl. VI b

Małgorzata Kieliszczyk

kl. VI b

Aneta Bajszczak

kl. VII a

Magdalena Gójska

kl. VII b

kl. VIII a

Adam Mieszczanek

kl. VIII b

Monika Kania