Skład Rady Rodziców

 

 Monika Milewska-Urbanek– Przewodnicząca Rady Rodziców

 Konrad Floriańczyk – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

Karolina Walas – Sekretarz Rady Rodziców

Agnieszka Wiercińska – Skarbnik Rady Rodziców

Przedstawiciele z poszczególnych grup i klas

Klasa

Imię i Nazwisko

gr. 3 – latki przedszkole

Karolina Walas

gr. 4 – latki przedszkole

Marzena Mirowska

gr. 5 – latki przedszkole

Magdalena Gąsecka

“O”a

“O”b

Elżbieta Dąbrowska

kl. I a

Dorota Wójcik

kl. I b

Aneta Kalinowska

kl. I c

Joanna Maciejewska

kl. II a

Konrad Floriańczyk

kl. II b

Krzysztof Kaska

kl. III a

Monika Milewska-Urbanek

kl. IV a

Agnieszka Wiercińska

kl. IV b

Iwona Serwatko

kl. IV c

Joanna Walaszczyk

kl. V a

Małgorzata Dębska

kl. V b

Edyta Pachnik

kl. V c

Aneta Bajszczak

kl. VI a

Magdalena Gójska

kl. VI b

Sylwia Madziar

kl. VII a

Ewa Trętowska

kl. VII b

Monika Kania

kl. VIII a

Janusz Gałązka

kl. VIII b

Małgorzata Tabor

kl. III a gimnazjum

Karolina Mazowiecka

kl. III b gimnazjum

Piotr Chojnacki