Numer konta

logo_rrWpłaty na Radę Rodziców Zespołu Szkolnego w Cegłowie prosimy kierować na konto

49 9227 0004 0000 5757 2000 0010