“Przerwa z historią”

swietlica    19 listopada 2018

(…) Za krew dla Boga, Ojczyzny przelaną,

Dla Matki swojej w kajdanach płaczącej,

Już macie drogę różami usianą,

Imiona wasze tchną w stawie marzącej.

Potomni wzory cnót z Was czerpać będą,

Ich miłość Waszym rozwinie się chlebem,

A kiedy wspólnie przed domem obsiędą,

Pomówię o Was – nagrodzonych niebem. (…)

L. Wójcicki „Jutrzenka”

 

   W poniedziałek 19 listopada odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Przerwa z historią”. Tym razem gościem był historyk, regionalista, wieloletni kustosz i przewodnik po zbiorach Izby Pamiątek Siennickich Szkół, wieloletni dyrektor i nauczyciel historii w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy, Pan Stanisław Czajka. Gość wspominał bohaterów z terenu naszej gminy, absolwentów Seminarium Nauczycielskiego w Siennicy, którzy walczyli i polegli za ojczyznę (m.in. Harcerze z Cegłowa, Władysław Konopski, August Haller). Opowiedział również dzieciom o miejscach związanych z odzyskaniem niepodległości, pomnikach, tablicach pamiątkowych znajdujących się w naszej małej ojczyźnie. Pan Stanisław Czajka zachęcał zgromadzonych uczniów do pogłębiania wiedzy historycznej poprzez rozmowy z członkami swoich rodzin, którzy przeżyli wojnę oraz do odwiedzania, wraz z rodzicami, nagrobków osób zasłużonych na cegłowskim cmentarzu i oddawania im czci. Ocalić od zapomnienia ludzi i miejsca, sprawić, aby cząstka historii naszego narodu przetrwała, zwyciężyła niepamięć. Za to jesteśmy wdzięczni naszemu Gościowi i serdecznie mu dziękujemy za cenną lekcję historii.