Przedszkolne spotkanie z leśniczym

Ola Pernach    14 lutego 2016

W ubiegły piątek w ramach podsumowania wesołych ferii w przedszkolu gościliśmy w naszym przedszkolu p. Artura Delegacza. Pan leśniczy w bardzo ciekawy sposób opowiedział o swoim podstawowym obowiązku jakim jest troska o las. Mówił o zwierzętach zamieszkujących to miejsce, o ich zwyczajach i potrzebach. Dzieci dowiedziały się, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Przedszkolaki przypomniały sobie zasady zachowania się w lesie m. in. zachowanie ciszy, porządku, nie zrywanie listków i grzybów. Dowiedziały się także, w jaki sposób, pomagać zwierzętom przetrwać zimę. Gość zainteresował dzieci swoimi opowieściami wykorzystując do tego celu przyniesione naturalne eksponaty m. in. poroża jelenia i skórę dzika, oraz ilustracje.

Na koniec spotkania dzieci otrzymały kolorowe książeczki, kolorowanki i kredki. Miały możliwość zadawania pytań i chętnie z tej możliwości korzystały. Dzięki zajęciom dzieci poszerzyły wiadomości o lesie i jego mieszkańcach. Lepiej poznały zasady ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami w okresie zimowym.