„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”
Wisława Szymborska


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Marii Osińskiej, zasłużonej nauczycielki języka polskiego i wychowawcy wielu pokoleń Cegłowian.
W naszej szkole Pani Maria Osińska pracowała w latach 1958-1995 a później jeszcze na krótko powróciła w 2003r. Była nauczycielem z powołania, cechowała Ją sumienność i pracowitość. Szczególną wagę przykładała do pielęgnowania piękna mowy ojczystej, nauczanie języka polskiego, rozwijanie u młodego pokolenia zaangażowania w życie kulturalne i społeczne było Jej pasją. Pani Maria pozostawiła w historii naszej szkoły pięknie zapisaną kartę.
Ważnym rozdziałem w jej życiu była szeroko rozumiana działalność społeczna. Szlachetny człowiek, zaangażowany w wiele lokalnych inicjatyw, uśmiechnięta i otwarta na ludzi, spełniająca się także na emeryturze. Swoją pracą i życiem zasłużyła na szacunek i miejsce w pamięci wszystkich, którzy zetknęli się z nią i byli jej uczniami.
Rodzinie i bliskim Pani Marii Osińskiej składamy wyrazy głębokiego współczucia.
 Społeczność Zespołu Szkolnego w Cegłowie

Kategorie: Aktualności

Skip to content