Porozumienie o współpracy “Mechanikiem”

Karol Sieńkowski    5 kwietnia 2018

W dniu 4 kwietnia 2018r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, reprezentowanym przez dyrektora Tomasza Płochockiego, a Zespołem Szkolnym w Cegłowie reprezentowanym przez dyrektora Emilię Kowalczyk – Rumak. Współpraca została zawarta przy udziale i wsparciu Starosty Mińskiego Pana Antoniego Jana Tarczyńskiego oraz Wójta Gminy Cegłów Pana Marcina Uchmana.
W ramach porozumienia, współpraca obejmować będzie w szczególności:

  • korzystanie z laboratoriów i pracowni dydaktycznych Zespołu,
  • organizowanie ćwiczeń i pokazów lekcyjnych,
  • opracowywanie materiałów dydaktycznych,
  • organizowanie kół zainteresowań dla uczniów,
  • przygotowania i realizowania innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  • organizowanie wspólnych przedsięwzięć dla społeczności szkolnych i lokalnych,
  • organizowanie konkursów dla uczniów,
  • opiekę dydaktyczną w zakresie realizacji programów.

Po części oficjalnej młodzież z naszej szkoły mogła zapoznać się z laboratoriami i pracowniami oraz uczestniczyć w kilku pokazach zorganizowanych przez uczniów i nauczycieli “Mechanika”.
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim i Zespół Szkolny w Cegłowie deklarują współpracę w celu propagowania i rozwijania wśród uczniów zainteresowań naukami ścisłymi i technicznymi, podnoszenia poziomu nauczania związanych z tym przedmiotów, oraz przygotowania uczniów do podejmowania nauki na kierunkach technicznych.