,,Póki Polska żyje w nas…” – obchody Święta Niepodległości w ZS w Cegłowie

Jadwiga Czerwińska    14 listopada 2016

         10 listopada 2016 roku w Zespole Szkolnym w Cegłowie odbyła się uroczystość z okazji 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie uświetnili obchody 11 Listopada programem słowno-muzycznym  przygotowanym pod kierunkiem p. Jadwigi Czerwińskiej. Słowa patriotycznej pieśni ,,Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie.” stały się  mottem przewodnim wzruszającej części artystycznej. Młodzi artyści-uczniowie szkoły od klasy piątej do trzeciej gimnazjum-uczcili pamięć minionych dni,  ukazali dumę Polaków z odzyskania niepodległości i zapewnili o swojej miłości do ojczyzny, recytując wiersze i śpiewając pieśni o tematyce patriotycznej.

Upersonifikowany biały Orzeł (Jakub Szewczyk z kl. 3b gim.) wraz z  wiatrem historii przenosił widzów w znaczone krwią i blizną czasy rozbiorów, nieudanych powstań i do miejsc pobytu polskich emigrantów, uczył trudnej miłości do Polski, która …w sercach się zaczyna, a jej granic nie wyznacza tylko mapa. Udramatyzowana scenka rozbiorów Polski (uosobionej przez Małgosię Aniszewską z kl. 6a) z udziałem z trzech zaborców: Rosji (Sandry Jarek z kl. 1b gim.), Prus (Łukasza Bajszczaka z kl. 6a) , Austrii (Klaudii Floriańczyk z kl. 1b) pomogła lepiej wyobrazić i uświadomić, zwłaszcza młodszym uczniom, jak okrutni byli zaborcy, którzy chcieli zniszczyć naród polski, zabrać godność, język, kulturę i tradycję. ,,Piękniejszej w całym świecie nie ma ziemi /Niż ziemia ta, rodzinna ziemia ta” – zapewniała słowami piosenki Kunickiej  Paulina Froriańczyk  (z kl. 5a), a  utwierdzali widzów w tym przekonaniu polscy poeci: A. Mickiewicz (kreował go Filip Kosmalla z kl. 3b gim.) i Juliusz Słowacki (przekonująco wcielił się w niego Jakub Staniszewski z kl. 2a gim.),  którzy pomagali Polakom znieść trudy emigracyjnej poniewierki tak jak żołnierzom Józef Wybicki  piszący ,,Mazurka” (w tej roli wystąpił debiutancko Albert Deretkiewicz z kl.1b gim.). Tragizm ,,wojenki”  z punktu widzenia  zakochanej dziewczyny  daremnie czekającej na swojego Jasia wyśpiewała Julia Jabłońska z kl. 3a gim., a znaczenie takich słów jak wolność, niepodległość  w naszym życiu zinterpretowały muzycznie Julia Koszel (z kl. 6a) i Paulina Korzeń (3a gim.).  Wykonawcom udało się wywołać u publiczności niejedno drżenie serca.

Wszyscy występujący w spektaklu zebrali zasłużone brawa zarówno w szkole jak i w strażnicy OSP Cegłów, gdzie wystąpili 11 listopada na uroczystości gminnej.

          Mam nadzieję, że uczniowie naszej szkoły po tej ,,lekcji” patriotyzmu  zrozumieli, że warto kultywować pamięć o przodkach, interesować się rodzimą kulturą, historią, a godło z białym orłem, flaga i hymn są od wieków najpiękniejszymi symbolami naszej polskości, dumy i tożsamości.