,,Póki Polska żyje w nas…” – obchody Święta Niepodległości w ZS w Cegłowie

14 listopada 2016

- Jadwiga Czerwińska -

         10 listopada 2016 roku w Zespole Szkolnym w Cegłowie odbyła się uroczystość z okazji 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie uświetnili obchody 11 Listopada programem słowno-muzycznym  przygotowanym pod kierunkiem p. Jadwigi Czerwińskiej. Słowa patriotycznej pieśni ,,Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie.” stały się  mottem przewodnim wzruszającej części artystycznej. Młodzi artyści-uczniowie szkoły od klasy piątej do trzeciej gimnazjum-uczcili pamięć minionych dni,  ukazali dumę Polaków z odzyskania niepodległości i zapewnili o swojej miłości do ojczyzny, recytując wiersze i śpiewając pieśni o tematyce patriotycznej.

Upersonifikowany biały Orzeł (Jakub Szewczyk z kl. 3b gim.) wraz z  wiatrem historii przenosił widzów w znaczone krwią i blizną czasy rozbiorów, nieudanych powstań i do miejsc pobytu polskich emigrantów, uczył trudnej miłości do Polski, która …w sercach się zaczyna, a jej granic nie wyznacza tylko mapa. Udramatyzowana scenka rozbiorów Polski (uosobionej przez Małgosię Aniszewską z kl. 6a) z udziałem z trzech zaborców: Rosji (Sandry Jarek z kl. 1b gim.), Prus (Łukasza Bajszczaka z kl. 6a) , Austrii (Klaudii Floriańczyk z kl. 1b) pomogła lepiej wyobrazić i uświadomić, zwłaszcza młodszym uczniom, jak okrutni byli zaborcy, którzy chcieli zniszczyć naród polski, zabrać godność, język, kulturę i tradycję. ,,Piękniejszej w całym świecie nie ma ziemi /Niż ziemia ta, rodzinna ziemia ta” – zapewniała słowami piosenki Kunickiej  Paulina Froriańczyk  (z kl. 5a), a  utwierdzali widzów w tym przekonaniu polscy poeci: A. Mickiewicz (kreował go Filip Kosmalla z kl. 3b gim.) i Juliusz Słowacki (przekonująco wcielił się w niego Jakub Staniszewski z kl. 2a gim.),  którzy pomagali Polakom znieść trudy emigracyjnej poniewierki tak jak żołnierzom Józef Wybicki  piszący ,,Mazurka” (w tej roli wystąpił debiutancko Albert Deretkiewicz z kl.1b gim.). Tragizm ,,wojenki”  z punktu widzenia  zakochanej dziewczyny  daremnie czekającej na swojego Jasia wyśpiewała Julia Jabłońska z kl. 3a gim., a znaczenie takich słów jak wolność, niepodległość  w naszym życiu zinterpretowały muzycznie Julia Koszel (z kl. 6a) i Paulina Korzeń (3a gim.).  Wykonawcom udało się wywołać u publiczności niejedno drżenie serca.

Wszyscy występujący w spektaklu zebrali zasłużone brawa zarówno w szkole jak i w strażnicy OSP Cegłów, gdzie wystąpili 11 listopada na uroczystości gminnej.

          Mam nadzieję, że uczniowie naszej szkoły po tej ,,lekcji” patriotyzmu  zrozumieli, że warto kultywować pamięć o przodkach, interesować się rodzimą kulturą, historią, a godło z białym orłem, flaga i hymn są od wieków najpiękniejszymi symbolami naszej polskości, dumy i tożsamości.

Aby kontynuować oglądanie strony, musisz zaakceptować pliki cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close