Pierwszy Dzień Wiosny z Wydziałem Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Orłowska Kamila    30 marca 2016

21 marca 2016 r. uczniowie naszego gimnazjum wraz z wychowawcami udali się do Siedlec, gdzie brali udział w zajęciach organizowanych przez Wydział Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.

Spotkanie rozpoczęło się inauguracyjnym wykładem mgr Zbigniewa Młynarskiego, którego tematem był Internet Rzeczy. Nasi uczniowie wspólnie z wykładowcą opracowali strategię, jak stworzyć toster, który będzie wypiekał na grzankach prognozę pogody. Omówili przy tym konkretne rozwiązania takie jak: sensory, aktuatory, sieć LAN, Cloud, BigData, oraz umiejętności przydatne w obszarze Internetu Rzeczy.

Po wykładzie studenci uniwersytetu zapoznali nas ze swoimi laboratoriami, gdzie gimnazjaliści obserwowali, a także brali czynny udział w doświadczeniach:
– Kolorowy świat redoksów,
– Oślepiająca moc mieszanin,
– Modelowanie 3D – od pomysłu do fizycznego obiektu,
– bramki logiczne: UCY 7404 NOT, UCY 7400 NAND oraz UCY 7402 NOR – na platformie laboratoryjnej. Czyli w języku matematyki wizualizacja: koniunkcji, alternatywy i negacji,
– warsztaty z programem Pakiet Mathematica – podstawowym narzędziem każdego matematyka.